NIF's Ungdomsfond
(Opdateret den 24.02.2011)  
Retningslinjer for støtte fra NIF’s Ungdomsfond:

Ungdomsfonden har til formål at støtte aktiviteter i NIF’s ungdomsafdelinger.

Aktiviteter i ungdomsafdelingen defineres som aktiviteter for unge mellem 0 og 18 år.

Der kan søges støtte til deltagelse i stævner, træningslejre, ungdomskonferencer og lignende.

Støtte kan gives til såvel enkeltpersoner som hold.

Deltagelse i aktiviteten skal være støttet af ungdomsafdelingens bestyrelse.

Således vedtaget af Næstved Idræts Forenings hovedbestyrelse den 16. april 2007.