Bestyrelsen i NIF's hovedafdeling
Formand David Schjelde
Heksehøjen 1
4700 Næstved
 


 

  2215 5144 / 2463 7421
david.schjelde@gmail.com
Næstformand Per Riemann
Edith Rodesvej 90 c
4700 Næstved
  2979 6487
pn@mail1.stofanet.dk
pn@meding.dk
Kasserer Leo Holm
Lindeparken 41
4700 Næstved

 
4063 0925
famholm@c.dk
Sekretær Mia Møller
Svingelen 6
4700 Næstved
5057 2138
mialindamoller@hotmail.com
Badminton Henrik Hansen
Nygårdsvej 7B
4700 Næstved
5577 9127
formand@naestvedbadminton.dk
Basketball  Peter Holm Christensen
Dyrnæsbej 37
4700 Næstved
  5056 4984
peterhc3112@gmail.com
Fodbold Christian Wennicke
4700 Næstved
  2097 3710
cw@niffodbold.dk

 

Gymnastik Lars Bjarne Kristensen
Bistrupgaden 19
4700 Næstved
  2772 0504
lbk@adr.dk
Håndbold Henrik Back
4700 Næstved
 


 

  2275 2721
nhh.projekter@gmail.com
Skøjter Jacob C Nielsen
4700 Næstved
  6160 8414
Svømning Sisse Lyngsø Larsen
Karrebæksti 31
4736 Karrebæksminde
5555 1702 
sisse.lyngsø.larsen@skolekom.dk