Årsberetningen 2016
 
(Opdateret den 02.03.2017) Se tidligere årsberetninger

Som nævnt i sidste års beretning var det en svær fødsel for Arena Næstved. Og det første år for arenaen har ikke været mindre svær. Tværtimod.
Det har så resulteret i, at Næstved Kommune vel mistede tilliden til den siddende bestyrelse i Næstved Hallerne.

Kommunen entrerede med et konsulentfirma, som fik til opgave at udarbejde en rapport med et forslag til, hvordan en evt. ny organisation kan få arenaen ind i smult vande.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af højtstående embedsmænd fra Næstved Kommune og repræsentanter fra Næstved Hallernes bestyrelse. Arbejdsgruppen mødtes 3 gange, og på det grundlag konkluderede konsulentfirmaet bl.a., at der skulle indsættes en professionel bestyrelse, bestående af 5 personer samt et Advisory Board. Det var i hvert fald ikke, hvad Næstved Hallernes repræsentanter gik ind for, idet de som udgangspunkt havde et ønske om 9 personer i hallernes bestyrelse – også gerne professionelle.

Som bekendt endte det med, at byrådet vedtog, at Næstved Hallerne skulle udarbejde nye vedtægter, hvoraf skulle fremgå noget om en bestyrelse på 7 personer, valgproceduren og Advisory Board.

Det betød jo, at hallernes siddende bestyrelse blev smidt på porten. Sådan er det jo, men vi fik da vist tak for det arbejde, som vi havde udført med at få arenaen opført, og vel også for at vi havde været skydeskive for diverse tilsvininger i læserbreve i den lokale presse, fordi man udfører et stykke frivilligt arbejde.

Dette kan måske godt lyde en smule bittert, men det er det ikke. Jeg håber af hele mit hjerte – eller hvad man nu håber med – at den nye bestyrelse får rigtig god gang i arenaen.

Men for, at den får det, er det efter min opfattelse et must, at Næstveds borgere og borgere i det hele taget køber billet til de arrangementer, som der jo vitterligt er og har været i arenaen. Det kan ikke hjælpe noget, at mange siger, at det er for dårligt, det er for dyrt, og hvad man ellers kan finde på for at tale arenaen ned.

Så min opfordring skal være – også til naboerne: Vær nu med til at bakke op om arenaen. Jeg er nemlig rimelig sikker på, at arenaen ikke bliver revet ned. Så lad os sammen arbejde for at få en succeshistorie (arenaen) om Næstved.

I bestyrelsen har vi i 2016 bl.a. drøftet
- Arenaen
- Åbningstider i arenaens restaurant
- Medlemmer til hallernes/arenaens bestyrelse
- Medlemmer til Advisory Board
- Nye vedtægter for Næstved Hallerne
- Nye vedtægter for NIF og NIF’s afdelinger

Nogle af NIF’s afdelinger har i det forgangne år haft en del arrangementer i hallerne. Af og til er der tilskuere til disse arrangementer, som måske kunne trænge til en forfriskning i forbindelse med arrangementet. Og det samme har udøverne.

Desværre har der ikke altid været åbent i cafeen/restauranten, hvilket jo er meget utilfredsstillende. Afdelingerne har derfor set sig nødsaget til at henvende sig til hallernes inspektør/bestyrelse for at få ændret dette. Det er vist ikke lykkedes i alle tilfælde.

Hovedbestyrelsen har også drøftet valg af medlemmer til hallernes bestyrelse. Da Hovedbestyrelsen fik at vide, at der var tanker om at ændre bestyrelsessammensætningen i hallernes bestyrelse, gjorde vi det klart, at vi fortsat var meget interesseret i at fortsætte i hallernes bestyrelse. Der skulle så gå det meste af 1 år, inden kommunen afsatte den tidligere bestyrelse med besked om, at den lige skulle ændre sine vedtægter. På det tidspunkt blev NIF skrevet ud af vedtægterne på bestyrelsesniveau.

Der blev så oprettet et Advisory Board, som bl.a. har til opgave at udpege 2 medlemmer til hallernes – nu arenaens bestyrelse.

NIF har 3 pladser i Advisory Board, og Hovedbestyrelsen har valgt David Schjelde, Henrik Bach og Leo Holm til disse pladser. På første møde i Advisory Board blev David valgt til arenaens bestyrelse.

Som følge af ændringerne i arenaens vedtægter blev det også nødvendigt at ændre NIF’s vedtægter for hovedafdelingen og de enkelte afdelinger. Ændring af vedtægter havde hovedbestyrelsen tidligere haft drøftet i forhold til stemmeret til forældre/værger for medlemmer under 16 år samt spørgsmål om at kunne stemme ved fuldmagt.

Repræsentantskabet vil i dag blive forelagt et forslag til ændring af vedtægterne.

Om NIF’s afdelinger kan følgende nævnes:

Gymnastikafdelingen
Gymnastikafdelingen lider stadig lidt under skolereformen, hvor afdelingen mistede ca. 1/3 af dens medlemmer, da afdelingen måtte flytte 11 hold til den anden ende af byen. Nu har afdelingen været tilbage i den sydlige del af byen i ca. 2 sæsoner, og afdelingen oplever en lille medlemsfremgang hvert år. Så afdelingen ser igen lyst på fremtiden.

Afdelingens opvisning blev holdt i den nye arena. Det blev godt modtaget af alle, lige fra publikum, gymnaster ,træner osv. Det gør afdelingens arbejde med opvisningen meget lettere, kan køre lastbilen til porten og læsse redskaber af, slipper for at slæbe borde og stole mv. Så der er stor enighed om, at opvisningen gerne må være i arenaen.

Næstved Herlufsholm Håndbold
En række år med overvejende fokus på ungdomshåndbolden har sikret en fornuftigt fundament for håndbolden. Det har imidlertid også øget behovet for at rette blikket mod seniorhåndbolden, så der spilles seniorhåndbold på et fornuftigt niveau, når de unge rykker op som seniorer. De nuværende førstehold hos seniorerne spiller henholdsvis 2. division for herrer og kvalifikationsrækken for damerne. Begge hold har en meget lav gennemsnitsalder og består primært af spillere, der har tilbragt ungdomsår i klubben. Det er derfor med en vis forventning, at afdelingen - sideløbende med en konsolidering af ungdomsarbejdet – ser frem til en oprustning på seniorsiden.

Håndboldafdelingen har i det forgangne år fået hul igennem til at diskutere takster for overnatning på kommunens skoler. I 2016 betalte afdelingen over 100.000,- for overnatninger i forbindelse med afdelingens store ungdomshåndboldstævne. Dialogen er pt. i gang, og afdelingen håber/tror, at der fremadrettet kan blive tale om mere rimelig priser.

De professionelle afdelinger
Inden afslutningen af denne beretning - min sidste - vil jeg ligesom de tidligere år udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) stadig får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold. I skrivende stund ser det godt ud for Team Fog Næstved, som ligger i toppen af ligaen og netop har vundet pokalfinalen, og arenaen med tilhørende sponsorlounge skulle gerne medvirke til at tiltrække flere sponsorer og dermed flere kroner til at hente dygtige spillere til basketholdet.

For så vidt angår fodbolden kom der lidt lys for enden af tunnelen, da divisionsholdet i sommeren 2015 rykkede op i 1. division. En stor dag for fodbolden i Næstved. Men nu gælder det om at holde fast i denne placering, så man ikke rykker ned igen. Jeg håber derfor, at boldklubben får tilført den nødvendige kapital til at købe ekstra kvalificerede spillere til holdet. I skrivende stund er placeringen i I. division ikke så god.

Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2016.

Økonomi:
Hovedafdelingens økonomi: Årets resultat udviser et overskud på ca. kr. 34.000, hvorved vi kommer op på en nettoformue på kr. 162.924,93.
Kassereren vil senere på mødet forelægge regnskabet for repræsentantskabet.

Tak for samarbejdet med Næstved Hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. Også tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2016.

Jeg håber og tror, at NIF også i fremtiden kan have et godt samarbejde med arenaens personale, kommunen og pressen.

Sidst – men absolut ikke mindst – en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der i langt de fleste tilfælde har gjort det let for mig at være formand.

Allan Dinesen