Årsberetningen 2015
 
(Opdateret den 16.03.2016) Retur til arkiv
Årsberetning for 2015
Den 17. november 2015 skete så det, som vi har ventet på i mange år – arena Næstved blev indviet.

Som alle ved, har det været en svær fødsel for arenaen – hvilket ikke mindst jo skyldtes et entreprenørskift med deraf følgende yderligere udgifter for at få bygget arenaen. Heldigvis var der mange, som så frem til, at arenaen blev bygget, så en stor tak herfra til disse.

Arenaen blev indviet med en basketligakamp mellem Team Fog Næstved og Horsens og dagen efter med dobbeltarrangement i håndbold mellem Nykøbing Falster Håndbold og Team Tvis Holstebro samt TMS Ringsted og Sydhavsøerne. Ved begge arrangementer viste det sig, at arenaen stod sin prøve, og at man var klar til VM i kvindehåndbold, hvor kampene i en af puljerne skulle afvikles i den nye arena.

Som jeg har hørt det, gik også dette arrangement aldeles fortræffeligt, og vi ser frem til, at der bliver afviklet store sport- og kulturarrangementer i den nye arena.

Vi har i 2015 afholdt få møder i bestyrelsen, hvor vi har drøftet
- Anvendelse af arenaen
- Opstregning af badmintonbaner i arenaen, så der vil større mulighed for, at store badmintonarrangementer kan blive afviklet i Næstved. Vi har i den forbindelse doneret et beløb til Næstved Hallene – øremærket til opstregning af badmintonbaner i arenaen
- Økonomi, hvor vi stadig holder skindet på næsen
- Nye vedtægter for Næstved Hallerne
- Hovedbestyrelsesmedlemmer i Næstved Hallernes bestyrelse
- Idrætsfaciliteter, herunder byggeri af vandkulturhus og manglende kunstgræsbaner, hvor NIF Fodbold har ansøgt om etablering af kunstgræsbane på træningsanlægget ved Rolighedsvej.

Næstved Herlufsholm Håndbold
2015 var et spændende år for Næstved Herlufsholm Håndbold. De sportslige målsætninger både på ungdoms- og seniorniveau er blevet opfyldt, mens en mindre tilbagegang i sponsorindtægter har synliggjort de økonomiske målsætningers afhængighed af at Nordea Cup. Opgaven som medhjælperklub ved VM for kvinder var årets højdepunkt.

NHH har i det forløbne år indført brugen af et online medlemssystem (Klubmodul). Systemet giver afdelingen en nemmere administration af betaling af kontingent og deltagelsesgebyrer til cup-ture og andre arrangementer via betalingskort på hjemmesiden. Efter opstartsvanskeligheder er medlemstallet nu højere end før indførelsen. Medvirkende hertil er dog også vores VM-medhjælpertjans.

Afdelingens ungdomshold klarer sig generelt godt med placeringer til førsteholdene i øverste række (1. division) for alle på nær et enkelt. Afdelingen har mærket en mindre tilgang af spillere, specielt efter VM.

Herresenior spiller med om oprykning fra 3. til 2. division. Det afgøres i løbet af de næste par måneder. Afdelingen har 3 herreseniorhold. Damesenior fik før sæsonstart en gratis oprykning til kvalifikationsrækken, da et andet hold trak sig. Det var en stor mundfuld, men de er kommet godt igen, og det giver forhåbninger om ikke at rykke ned, hvilket er målet for i år. Afdelingen har nu 2 dameseniorhold, men mærker efter VM ganske specielt en tilstrømning af nye spillere på motionsniveau hos damerne!

NHH var involveret i at få VM til Næstved helt fra starten, inden Arenaen var vedtaget. Det praktiske forarbejde startede et halvt år før første kampdag, og kulminerede i, at NHH havde 140 frivillige i arbejde hver af de 6 kampdage i den nye Næstved Arena. NHH har ikke tjent mange penge på opgaven, men til gengæld fået god erfaring med arrangementer af den størrelse, samt en god portion klubånd og sammenhold blandt de frivillige. Arrangementet var en succes, hvilket understreges af, at DHF har tildelt Næstved Arena EM-kvalifikationskampen mellem kvindelandsholdene fra Danmark og Rusland den 12. marts. Vi glæder os!

Nordea Cup er klubbens omdrejningspunkt. Dette arrangement er hovedstenen i klubbens indtægter. Arrangement er over de seneste år vokset væsentligt, så der i efteråret 2015 var knap 220 deltagende hold. Det trækker ca. 2500 spillere og trænere, og formodentligt det samme i forældre og tilskuere, til Næstved over en weekend. Vi spiller i 16 haller og overnatter på 5 skoler. Stævnet er blevet det dominerende sæsonopstartsstævne i Østdanmark. I 2015 var der også svenske hold med for første gang.

Årsagen til succesen tror vi findes i afdelingens fokus på, at alle gæster skal føle sig velkomne og mødes med et smil. Men også afdelingens fokus på, at maden til stævnet skal være god, nærende og interessant. Stævnet er klubbens væsentlige indtægtskilde og kræver dobbelt så mange frivillige som VM-arrangementet.

I løbet af 2015 har NHH i samarbejde med Volleyballklubben og Næstved-Hallen arbejdet på at få etableret et sandbaneanlæg til brug for både beachvolleyball og beachhåndbold på området rundt om Arenaen. Projektet var beskrevet af Næstved-Hallens arkitekt og entreprenør og klar til anlæg, da kommunens planafdeling ikke ville give byggetilladelsen. Afdelingen har ikke opgivet projektet, som af flere årsager vil ligge rigtig
godt ved siden af Arenaen.

Skøtteafdelingen
Den forgangne sæson i NIF Skøjteafdeling har traditionens tro været både udfordrende, spændende og med mange aktiviteter. Foråret byder på flest nationale stævner i sæsonen såsom Frisk Cup, DM i Figur, Show og formation, DM i Solo og Smørums helt store stævne Skov Skating Cup, hvor der deltager en del tyske klubber og denne gang også klubber fra Schweiz. I år udvidede afdelingen aktiviteten ved også at deltage til et stævne i Haldensleben, Tyskland.

Igen i 2015 bød Kristi himmelfart ferien på klubbens traditionsrige tur til Berlin, hvor løbere og trænere var på træningsseminar hos deres tyske venner, et seminar som har deltagelse fra mange tyske klubber. Det var så anden gang på 4 uger, at klubben havde løbere i Tyskland og på trods af det var der stor tilslutning.

Afdelingen var i 2015 ikke med til aktive feriedage, hvilket den ellers har brugt to mandage, lige inden sæsonstarten i august, til i de foregående år. Det har afdelingen fortrudt og deltager i 2016, da der næsten var udsolgt på begge hold i 2014.

Efteråret bød igen på træningsseminar i Næstvedhallen, hvor afdelingen har sine tyske trænere til at undervise i samarbejde med trænere fra de danske klubber. Afdelingen oplevede rekord mange tilmeldte løbere og trænere, hvilket er meget tilfredsstillende for afdelingen som arrangør. Det er faktisk blevet så stor en succes, at Danmarks Rulleskøjte Union forsøgte at flytte sit årlige seminar til Næstved et træningsseminar, som ellers har ligget fast i Frederikssund i mange år, men pga. af vores gode faciliteter, muligheder og planlægning, så kunne de godt tænke sig at flytte det herned. Det skulle så afholdes i weekenden den 30. og 31. januar, men det kunne desværre ikke lade sig gøre med hallens aktiviteter. Afdelingen har så fået det i 2017 i stedet.

Efteråret sluttede med Sjællandsmesterskaberne midt i november, hvor afdelingen ligesom årets øvrige stævner høstede mange fine placeringer og medaljer. Så alt i alt et tilfredsstillende 2015, dog med lidt bekymring, da afdelingen stadig har svært ved at fastholde og få nye medlemmer. Afdelingen har mange i løbet af året i kortere perioder, men den har indtryk af, at afdelingens træningstider ligger for tæt på skoletidens ophør.
Til gengæld har ZBC og DGI haft et hold elever på 18-25 år til undervisning og med stor succes, så det venter afdelingen spændt på, om der kan laves et samarbejde der.

Badmintonafdelingen
Interessen for badminton på landsplan er svagt faldende. Badmintonafdelingen konstaterer samme tendens.

Badmintonafdelingens førstehold i danmarksserien sluttede sæsonen i oprykningsspillet til 3. division. Holdet rykkede dog ikke op. Den nye sæson 15/16 begyndte med, at 4 spillere fra førsteholdet, efter alle frister for klubskifter var overskredet, valgte at flytte til Taastrup. Det har tæret på de tilbageblevne, der har haft det svært. Der kæmpes dog med godt mod, men holdet er kommet i nedrykningsspillet.

Veteranerne rykkede op i Mesterækken, hvor de også har haft det svært.

Afdelingen konstaterede desværre en tilbagegang i tilmeldingerne ved sæsonstart blandt børnene. Afdelingen har dog gjort sig anstrengelser med henvendelser på skoler og via Facebook, hvilket har været med positivt resultat. Det er glædeligt, at afdelingen i år har fået oprettet et pænt hold med Miniton, som er badminton for 5-6 årige og deres forældre.

Badmintonafdelingen så i lang tid med undren og vrede over udmeldingerne fra Næstved Hallerne vedr. arenaen. Politisk blev arenaen præsenteret som værende for hele befolkningen og alle idrætter, men realiteten var, at den kun skulle gøres klar til basket-ball og håndbold. En for afdelingen uforståelig holdning, at der ikke var råd til badmintonbaner for knap 100 tusinder i et byggere til 90 millioner kroner. Afdelingen takker for de kræfter, der fik hallernes bestyrelse på andre tanker, og afdelingen takker NIF, der donerede kr. 50.000, ligesom badmintontonafdelingen selv donerede kr. 20.000 til badmintonbaner.

NIF Fodbold
Medlemstallet i 2015 lå på niveau med de foregående år med omkring 850 medlemmer inkl. trænere, ledere, passive og aktive spillere. Børne- og ungdomsdelen udgør langt den største andel med over 500 spillere fortsat med langt hovedparten på drengesiden.

Børnefodbolden kører fortsat godt i de fastlagte rammer i overensstemmelse med DBU’s anbefalinger. Ungdomsholdene kører ok, men er især udfordret af den nye skolereform, der gør det stadigt sværere at fastholde de unge i klubben især for breddeholdene.

Talentholdene fra U13-U19 har fået et godt fundament i Talentcenter Sydsjælland med ry som et positivt fodboldmiljø med et professionelt set-up. Som højest rangerende licensklub (B-licens) i området, er det attraktivt for mange unge spillere, da der stilles høje krav til træneruddannelse og faciliteter ud over resultater på banen.

Ang. faciliteter er det stadig vanskeligt at følge med de største klubber med mange flere ressourcer, men det lykkedes da både U15 og U19-drengene at spille sig til Pokalfinale ØST, som begge hold så godt nok tabte til hhv. AB og FCN – men flot klaret! Det største sportslige resultat var dog, at det endelig lykkedes for divisionsholdet at vende tilbage til 1. division, hvilket NIF Fodbold som moderklub også har en vis andel i og er stolte af.

De største udfordringer det forgangne år er de stadig større krav fra omgivelserne til administration og økonomi, der sætter en organisation udelukkende bestående af frivillige under maksimalt pres. Rekruttering af flere til at bidrage er vanskeligt, samtidig med at der lægges flere opgaver over på klubben fra kommunen, og det skal der findes brugbare løsninger til at holde klubben stærk i årene fremover.

Basketballafdelingen
Input omhandler både Næstved Basketball, hvor ungdoms- og sekundaholdene ligger, samt elitemandskabet Team FOG Næstved.

Næstved Basketball er inde i en stabil udvikling med godt 200 medlemmer. Der er det sidste års tid satset på at skabe en større social kontakt mellem medlemmerne. Det er en udfordring, når der trænes på 3 lokationer, og klubben ikke har noget klublokale. Men med fælles opstartarrangementer, deltagelse af flere hold i juleturnering i Lemvig og andre fælles arrangementer forsøges det sociale sammenhold styrket.

Team FOG Næstved har også i denne sæson stillet trænere til rådighed på ungdomsholdene, hvilket er med til at højne det sportslige niveau. Dette kan efterhånden også ses i resultaterne.

Klubbens elitehold Team FOG Næstved, der er udskilt i et selvstændigt selskab, vandt DM bronze i sidste sæson og ser ud til at klare sig godt i indeværende sæson, hvor holdet p.t. er nr. 3 i Basketligaen. Det har givet holdet et stort løft at flytte til den nye Arena Næstved. Interessen hos både sponsorer, tilskuere og fans er øget med de bedre faciliteter. Fx spillede Team FOG Næstved for over 2.600 tilskuere til åbningskampen 17/11 som en del af Arenaens officielle åbning.

De professionelle afdelinger
Inden afslutningen af denne beretning vil jeg ligesom de tidligere år udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) stadig får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold. I skrivende stund ser det godt ud for Team Fog Næstved, som ligger i toppen af ligaen, og arenaen med tilhørende sponsorlounge skulle gerne medvirke til at tiltrække flere sponsorer og dermed flere kroner til at hente dygtige spillere til basketholdet. At jeg så personligt også gerne ser, at der vil komme mulighed for at bruge nogle midler til at udvikle egne spillere til basketligaholdet, er jo en anden sag.

For så vidt angår fodbolden kom der lidt lys for enden af tunnelen, da divisionsholdet i sommers rykkede op i 1. division – også kendt som Bet25-ligaen. En stor dag for fodbolden i Næstved, og der skal lyde et stort tillykke herfra. Nu gælder det jo så om at holde fast i denne placering, så man ikke rykker ned igen. Og der fik holdet så uventet hjælp udefra, da FC Vestsjælland gik konkurs og derfor røg ud af 1. division.

Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2015.

Hovedafdelingens økonomi
Årets resultat udviser et underskud på ca. 27.000. Underskuddet skyldes dog ene og alene det vedtagne tilskud til Næstved Arena på 50.000. Underskuddet betyder at hovedafdelingens nettoformue er faldet med de 27.000 til 128.000 i hele træskolængder.

Tak
Tak for samarbejdet med Næstved Hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. Også tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2015. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde fremover.

Sidst – men absolut ikke mindst – en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der i langt de fleste tilfælde gør det let for mig at være formand.

Allan Dinesen