Årsberetningen 2014
 
(Opdateret den 22.02.2015) Retur til arkiv
ENDELIG!
Det, vi har ventet på i flere år, blev endelig en realitet. Byggeriet af en ny opvisningshal ved Næstved Hallerne blev sat i gang.
Men det var ikke uden problemer, at byggeriet blev sat i gang, idet vinderen af totalentreprenørkonkurrencen efter måneders forhandlinger med Næstved Hallernes bestyrelse valgte at trække sig fra opgaven.

Projektet blev overtaget af en anden entreprenør, og første spadestik blev taget den 22. august. En stor dag for sporten og kulturlivet i Næstved – ja forhåbentlig for hele vores region. Vi ser frem til, at der bliver afviklet store sport- og kulturarrangementer i den nye hal.

Og så håber jeg af hele mit hjerte, at også naboerne bliver glade for hallen, og at den ikke kun bliver en pestilens for dem.

Jubilæum
Året 2014 var også året, hvor Næstved Idræts Forening kunne fejre sin 75 års fødselsdag. Den blev markeret med en reception på dagen, hvor vi havde den glæde at få besøg af private, andre foreninger, tidligere formænd for NIF, æresmedlemmer, byrådsmedlemmer og ikke mindst hele Næstveds borgmester Carsten Rasmussen. I anledning af fødselsdagen udgav vi et lille jubilæumsskrift om de enkelte afdelingers arbejde, drømme og sportslige præstationer.

Vi har i bestyrelsen drøftet
- Folkeskolereformen, som vi vel i bund og grund ikke er så glade for, bl.a. fordi den griber ind i den frivillige idræt på den måde, at når vi før kunne begynde vores aktiviteter omkring kl. 16.00, så er det nu tidligst omkring kl. 17.00, hvis der i det hele taget kommer nogen. Deter i hvert fald mit indtryk, at der er sket en nedgang i medlemsskaren.
- Idrætsfaciliteter
- Økonomi, hvor vi holder skindet på næsen og kommer ud af regnskabsåret med et overskud
- Elitesporten, hvor vi må konstatere, at det ikke er i mange sportsgrene, at Næstved er repræsenteret i den absolutte top
- Modernisering af vores vedtægter, hvor vi nåede frem til, at der ikke for nuværende skal ske en modernisering. Dermed ikke være sagt, at det ikke kan komme på et senere tidspunkt.

Skøjteafdelingen
Den forgangne sæson i NIF Skøjteafdeling har traditionen tro været både udfordrende, spændende og med mange aktiviteter, foråret byder på flest nationale stævner i sæsonen såsom Frisk Cup, DM i Figur, Show og formation, DM i Solo løb og Smørums store stævne Skov Skating Cup, hvor der deltager en del tyske klubber. Pga. den store medlemstilgang afdelingen havde i efteråret 2013, kunne afdelingen stille op med flere løbere og i flere discipliner, hvilket også kunne ses på resultaterne, hvor afdelingen fik mange gode placeringer og danske mestre.

Igen i 2014 bød Kristi himmelfart ferien på klubbens traditionsrige tur til Berlin, hvor 15 løbere og én træner var på træningsseminar hos vores tyske venner, et seminar som har deltagelse fra mange tyske klubber. Det var så anden gang på 14 dage, at mange af løberne var i Tyskland, da afdelingen forinden havde 8 løbere deltagende i et stort stævne i Potsdam, lige syd for Berlin. Et stævne afdelingen sent vil glemme, da den kom hjem med 5 medaljer ud af de 11 discipliner, den deltog i. Hvilket var stærkt medvirkende til, at Danmark vandt pokalen som bedste nation. Turen er arrangeret af kunstløbskomiteen, hvor alle danske klubber er inviteret med.

Afdelingen var igen i år med i aktive feriedage to mandage lige inden sæsonstarten i august, der var næsten udsolgt på begge hold, og afdelingen havde en fornemmelse af at det var en succes, men det kunne bare ikke mærkes til opstarten, der mødte ikke én op, og det var modsat af sidste år. Det var i det hele taget noget af et chok, afdelingen fik, da der kun mødte 4 løbere op på vores hold 1, som er for begyndere, hvorimod da afdelingen sluttede før sommerferien var der 28 på samme hold. Det har rettet sig lidt siden, men er stadig langt fra den forgangne sæson.

Efteråret bød igen på træningsseminar i Næstvedhallen, hvor afdelingen har dens tyske venner til at undervise i samarbejde med trænere fra de danske klubber. I år var der 61 tilmeldte løbere og 12 trænere, hvilket er meget fint. Sjællandsmesterskaberne blev igen i år afholdt i Næstved, og det var årets største stævne, men desværre for sidste gang, da kunstløbskomiteen har valgt at dele det op i to dele fremover. Et stævne afdelingen også kunne være rigtigt godt tilfreds med både resultatmæssigt, da der var nogle rigtigt fine resultater, som også blev belønnet med flere gode stykker i div. Lokal aviser og en forside på sjællandske, men også pga. den ros der efterfølgende kom fra de øvrige klubber og kunstløbskomiteen over stævnet, hvor vi har gode forhold og fine rammer med en god service fra hallens personale.

Året sluttede med, at afdelingens to ældste trænere stoppede pga. skole, hvilket har gjort at der er hentet hjælp i Rørby, hvor Thomas indtil videre hjælper om mandagen. Medlemstallet sluttede på 30 stk. mod 45 sidste år, men afdelingen arbejder videre med en god fornemmelse for 2015.

Gymnastikafdelingen
2013-2014 har været et rigtigt svært år for gymnastikafdelingen. Skolelukning af gymnastiksale på Sjølundsskolen har betydet, at afdelingen skulle ud og finde nye steder til i alt 11 hold.Det var meget svært.

Hele foråret og sommeren gik med det. Det lykkes til allersidst. Men det har betydet, at afdelingen er spredt ud over hele byen.Det igen har betydet, at afdelingen har mistet endnu flere gymnaster. Så nu er det en lille forening.

Næste år bliver nok lige som i år, men derefter tror afdelingsformanden på fremgang, da den nye hal er færdig.Så bliver der igen mulighed for at samle foreningen i den sydlige del af byen, hvor den er stærkest.

Igen i år havde afdelingen en god gymnastikopvisning. Temaet var "Dansk melodi grandprix" samtidig med at afdelingen fejrede, at den havde 75 års jubilæum. Der blev vist god gymnastik med udsnit af gymnastikken igennem tiden. Gæsteholdet fra HG "øvede damer" lavede også en flot opvisning.

Igen i år var afdelingen med i 3 div. Desværre gik det ikke lige så godt som sidste år. Holdet kørte godt nok en højere score end sidste år,men de andre var blevet endnu bedre. Det blev til en flot 3 plads.

Basketballafdelingen
Fra Næstved Basketball er modtaget input, som omhandler både Næstved Basketball, hvor ungdoms- og sekundaholdene ligger, samt elitemandskabet Team FOG Næstved.

Næstved Basketball er inde i en god udvikling og er styrket gennem den træneraftale, der er indgået med Team FOG Næstved med start i denne sæson. Aftalen betyder, at Team FOG Næstved stiller fuldtidsprofessionelle trænere til rådighed for alle drengehold fra U12 til og med 2. division. Ideen er at skabe en ”fødekæde” til Team FOG Næstved, således at der fortsat kan være lokale danske spillere på holdet. Projektet er langsigtet, og der vil nok gå 4-5 år, inden de første spillere er klar til højeste nationale niveau.

Allerede nu kan der dog spores fremgang i resultater, og flere hold end tidligere er nu i mesterrækken. Antallet af medlemmer på holdene, der er omfattet af træneraftalen, er næsten fordoblet. Det er nok lidt mere eksotisk at spille basket, når man bliver trænet af en fuldtidsprofessionel amerikansk træner, der tillige er ass. træner hos Team FOG Næstved.

Organisatorisk har basket en velfungerende bestyrelse, og som noget nyt er der opbygget en frivilligbase på omkring 50 personer, som har tilbudt at hjælpe til, når der er behov. Udfordringerne er særligt på trænersiden, og uden aftalen med Team FOG ville afdelingen have haft en stor udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med trænere, specielt efter den ny skolereform. Økonomisk havde basketafdelingen sidste regnskabsår et overskud på 11.000 kr. og en egenkapital på 50.000 kr.

Team FOG Næstved spiller i Basketligaen på en licens fra Næstved Basketball. De sportslige resultater har de sidste par sæsoner været lidt under det forventede, dog med en opadgående kurve p.t. Forventningen om en plads blandt de fire bedste mandskaber i Danmark er stadig inden for rækkevidde (i skrivende stund). Organisationen bag Team FOG Næstved er styrket, særligt på trænerfronten. Selv om det sportslige ikke helt har levet op til forventningerne, er interessen fra sponsorer og tilskuere fortsat med at stige. Team FOG har nu næsten 200 erhvervssponsorer, og kampene i Næstved Hallen overværes af ca. 950 tilskuere i snit.

Basketball har et fantastisk udstillingsvindue gennem elitemandskabet Team FOG Næstved. Det gælder deres kampe, som overværes af mange børn og unge. Og det skyldes de rigtigt mange skolebesøg, som Team FOG spillere gennemfører i løbet af sæsonen. Med opførelsen af den nye Arena får Team FOG faciliteterne til at kunne vokse, og den øgede fokus kan ikke undgå at smitte af på lysten til selv at dyrke basketball.

Badmintonafdelingen
Fra badminton et kort resume af året 2014: Afdelingens førstehold har klaret sig godt i grundspillet danmarksserien og er endt i oprykningsspillet til 3. division, men har dog ikke store chancer for avancement. Andetholdet, der er nyoprykket til serie 1 i Badminton Sjælland ,er derimod endt i nedrykningsspillet og kæmper hårdt for at blive.

Afdelingen har fortsat mange ungdomsspillere, men kan se en klar nedgang i antallet af ungdomsmedlemmer i indeværende sæson. Folkeskolereformens længere skolegang har fået os til at ændre på vores tider, men alligevel konstateres en nedgang på ca. 25% i antallet af ungdomsmedlemmer.

Afdelingen kæmper fortsat med økonomien og havde også i år et mindre underskud. Det er ikke alarmerende, men afdelingen bruger meget tid på at følge økonomien og stramme op, hvor det er muligt. afdelingen håber at undgå røde tal i denne sæson.

Idrætsfaciliteter i Næstved Kommune
"Jeg vil i denne beretning ikke undlade at komme ind på de manglende idrætsfaciliteter i Næstved Kommune. Og det gælder ikke kun for faciliteter til vores afdelinger. Jeg har stor respekt for andre idrætsgrene, og jeg ønsker for dem, at de får bedre forhold.

Jeg siger ikke, at vi har dårlige forhold i Næstved, men alt kan jo blive bedre. Og det vil jo være en kærkommen jubilæumsgave til vores 75 års jubilæum den 5. marts med et tilsagn om nye/forbedrede faciliteter for idrætten i Næstved.

Jeg vil derfor tillade mig at slå et slag for, at der meget hurtigt bliver etableret en kunstgræsbane til vores fodboldspillere. Nu om stunder er det ikke nok for fodboldafdelingens ungdomshold at spille sig til at blive indplaceret i de højere rækker. Der er også en række faktuelle krav, som skal opfyldes. Et af disse er, at spillerne skal have mulighed for at træne hele året på gode baner. Og det er her, at kunstgræsbanen kommer ind i billedet.

Og jeg siger ikke, at kunstgræsbanen skal ligge på de baner, som fodboldafdelingen lejer af Næstved Kommune. Det vigtigste er, at der bliver etableret en kunstgræsbane i Næstved Kommune, så vi kan indhente lidt af det forspring, som vores nabokommuner har."

Sådan sagde jeg i sidste års beretning. Jeg ved ikke, om der er nogen, som har lyttet, men fakta er, at der nu er etableret en kunstgræsbane ved Herlufmagle Hallen. Og det ser også ud til, at HG får held med at rejse kapital fra kommunen til at etablere kunstgræsfaciliteter i Herlufsholm.


Professionelle afdelinger
Inden afslutningen af denne beretning vil jeg ligesom sidste år udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) stadig får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold. I skrivende stund ser det jo nogenlunde ud for Team Fog Næstved, hvorimod det ser knap så lyst ud for fodbolden, som stadig frister en tilværelse i 2. division.

Amatørafdelinger
Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2014.

Økonomi
Hovedafdelingens økonomi ser stadig fornuftig ud. Vi kommer ud af regnskabsåret med et overskud, så det er jo et godt tegn.

Tak
Tak for samarbejdet med hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. Også tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2014.

Sidst – men absolut ikke mindst – en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der i langt de fleste tilfælde gør det let for mig at være formand.

Allan Dinesen