Årsberetningen 2013
 
(Opdateret den 23.02.2014) Retur til arkiv
Årsberetning for 2013
Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status for året, der er gået og se frem mod det kommende år.

Ny opvisningshal
Som bekendt traf Næstved Kommune i 2011 beslutning om, at der skal bygges en opvisningshal i tilknytning til Næstved Hallerne. Siden da har det været afholdt en totalentreprenørkonkurrence, og der er udarbejdet og godkendt en lokalplan, hvori det vindende projekt er indarbejdet.
Næstved Hallernes bestyrelse arbejder p.t. på at få finansieringen på plads, så byggeriet kan igangsættes.

Vi se frem til, at det snart lykkes, så byggeriet kan komme i gang.

Reklamerettigheder Næstved Stadion
Aftalen om reklamerettighederne på Næstved Stadion blev endelig afklaret i 2013, og der er derfor udarbejdet et tillæg til aftalen med Næstved Boldklub. En tilfredsstillende aftale, hvor Næstved Boldklub viste stor imødekommenhed i en for Hovedafdelingen økonomisk svær situation.

Hovedbestyrelsen har i flere møder drøftet evt. ændringer af Hovedafdelingens vedtægter. Og der er til dagens møde fremlagt et forslag til ændringer. Ikke store epokegørende ændringer – mere en tilretning af vedtægterne til virkeligheden.

Basketafdelingen
Elitemandskabet Team FOG Næstved, der spiller på en licens fra Næstved Basketball, blev i sæsonen 2012/2013 nr. 6 i Basketligaen. Et resultat lidt under målsætningen om at være blandt de 4 bedste basketmandskaber i Danmark.

Denne sæson er startet noget turbulent på det sportslige område, idet Team FOG valgte at udskifte headcoach og et par spillerpositioner kort før jul, hvor en næstsidsteplads var resultatet ca. halvvejs i grundspillet. Ændringerne ser i skrivende stund ud til at have båret frugt, idet de seneste kampe har givet flere sejre end nederlag. Forhåbningen er derfor fortsat at slutte mellem de fire bedste. Økonomien er sund, og regnskabet er i plus. Organisationen er blandt de bedste i Basketligaen.

Næstved Basketball har hold af både piger og drenge fra 8 år til senior. Det bedste herre- og damehold spiller i 2. division øst. Herreholdet består fortrinsvis af talenter, der også er tilknyttet Team FOG Næstved. Der har været ansat en ungdomstræner, som er blevet afløst af en udenlandsk spiller på Team FOG, for at styrke udviklingen af talenter til Team FOG. Klubben har i dag tre ungdomslandsholdspillere. Som noget nyt har klubben startet nano-basket op for de 3-7 årige. Økonomien er i plus, men presset af høje udgifter til lokaleleje i forhold til, hvad der opleves i konkurrerende klubber i andre kommuner. Organisatorisk er klubben velfungerende med bestyrelse og trænere. Medlemstallet er på 230, hvilket er en mindre stigning.

Gymnastikafdelingen
2012-13 har været et år med nye bestyrelsesmedlemmer Gymnastikafdelingen, som lige skulle finde fodfæste. Ny formand, næstformand og sekretær. Men alle har fået godt fat.

Igen i år har afdelingen oplevet en medlemstilbagegang. Det er svært at få voksne til at gå til gymnastik. Formanden for Gymnastikafdelingen tror, at den store konkurrence fra fitness er en af årsagerne til det. Afdelingen prøver på at bremse det, men det bliver svært.
Afdelingen havde igen i år en god opvisning. Temaet var “I gode guder”. Gymnaster og instruktører lavede en flot opvisning.

Så var det jo året, hvor afdelingen genvandt danmarksmesterskabet i 3 div. Holdet lagde sig i spidsen i starten af konkurrencen, og der blev det hele vejen.

Skøjteafdelingen
Da Skøjteafdelingen startede sæsonen 2013 op efter jul, var det lidt svært at fastholde afdelingens medlemmer. Det var ligesom om, at der var for lidt aktiviteter og for mange aflysninger. Det var lidt synd, for formanden havde lige indberettet det højeste antal medlemmer til Centralt Foreningsregister i nyere tid i Skøjteafdelingen - 37 stk. Men det hjalp på det i løbet af foråret, og inden sommerferien var afdelingen næsten på samme antal igen.

Det kommer sig nok af, at der er en del stævner og danmarksmesterskaber i foråret, hvor DRsU’s kunstløbskomité er meget opmærksom på, at klubberne har rigtig mange nye løbere. Så de indlægger spire stævner ind under disse, så selvom man ikke har gået til sporten så længe, har man stadig mulighed for at komme med ud og deltage og se, hvad de mere øvede løbere kan, hvilket afdelingen har mærket på den positive måde, idet den har mere end dobbelt så mange deltagere med, end den har haft de sidste mange år.

Til Sjællandsmesterskaberne i november i Næstvedhallen, som det største i Skøjteafdelingen, havde afdelingen 21 løbere tilmeldt, og der var 130 tilmeldte i alt fra de øvrige klubber, hvilket er stort, da der kun er ca. 250 registret kunstløbere i Danmark.

Resultatmæssigt var det ikke det store, afdelingen opnåede. Til Sjællandsmesterskaberne fik vi en 3. plads til Sascha Jensen i solo, guld til Karoline Hebo Henriksen i figur og sølv til Stine Paulseni solo ungdom, hvilket Stine også fik til DM. Stine Paulsen blev også udtaget til samtlige internationale stævner, Danmark deltog i, i 2013 og igen med EM som det største.

Afdelingen prøvede at deltage i aktive feriedage i ugerne lige op til sæsonopstart i august. Det var en meget positiv oplevelse, som afdelingen vil gentage i 2014. Selv om afdelingen kun fik det halve tilmeldte af, hvad den kunne have, så har den fået mange nye, ikke kun de der deltog, men også på grund af omtale, hvor afdelingen har et helt klart billede af, at lærerlockouten gjorde, at der var mange, som ikke fik tilmeldt i tide. Foreningernes dag var igen i år med til at gøre opmærksom på rulleskøjtekunstløb, især fordi Sjællandske var sat til at lave en artikel om dagen. Det fik Ulrik Bachman fra Sjællandske til at ringe til skøjteformanden for at få et interview og et par billeder fra dagen i Rådmandshaven, og det kunne han godt. Men det blev ikke med skøjteformanden, da han skulle til EM i Firenze i Italien. Der var han hurtig og bad om et par gode billeder med lidt skriv om, hvordan det var gået. Det endte med, at skøjtesporten kom i avisen rundt om på Sjælland i flere uger i træk.

Alt i alt et fornuftigt år, hvor afdelingen endte med, at formanden lige har indberettet 43 medlemmer pr. den 31/12 2013.

Afdelingen har som sædvanligt store problemer med trænere - bare det at fastholde dem og interessen for sporten i konkurrencen med uddannelse uden for Næstved og fritidsjob er et meget stort problem lige nu. afdelingen prøver at løse det med hjælp fra 2/3 forældre til at stå med til vores show træning, som foregår på Holsted skole, hvor afdelingen har fået en time om tirsdagen. Det skal ses sammen med, at kunstløbskomiteen også har åbnet for træner/dommer kursus for unge løbere og forældre, hvor første kursus er den 1. februar 2014, og afdelingen har 2 forældre tilmeldt der.

Kunststofbane
Jeg vil i denne beretning ikke undlade at komme ind på de manglende idrætsfaciliteter i Næstved Kommune. Og det gælder ikke kun for faciliteter til vores afdelinger. Jeg har stor respekt for andre idrætsgrene, og jeg ønsker for dem, at de får bedre forhold.

Jeg siger ikke, at vi har dårlige forhold i Næstved, men alt kan jo blive bedre. Og det vil jo være en kærkommen jubilæumsgave til vores 75 års jubilæum den 5. marts med et tilsagn om nye/forbedrede faciliteter for idrætten i Næstved.

Jeg vil derfor tillade mig at slå et slag for, at der meget hurtigt bliver etableret en kunstgræsbane til vores fodboldspillere. Nu om stunder er det ikke nok for fodboldafdelingens ungdomshold at spille sig til at blive indplaceret i de højere rækker. Der er også en række faktuelle krav, som skal opfyldes. Et af disse er, at spillerne skal have mulighed for at træne hele året på gode baner. Og det er her, at kunstgræsbanen kommer ind i billedet.

Og jeg siger ikke, at kunstgræsbanen skal ligge på de baner, som fodboldafdelingen lejer af Næstved Kommune. Det vigtigste er, at der bliver etableret en kunstgræsbane i Næstved Kommune, så vi kan indhente lidt af det forspring, som vores nabokommuner har.

Folkeskolereform
Til august træder folkeskolereformen i kraft. Hvad det kommer til at betyde for idrætten, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men der skal i hvert fald tænkes nogle kreative tanker for at skole og forening kan gå hånd i hånd. Jeg har umiddelbart svært ved at se, hvordan arbejdsramte, frivillige og ulønnede trænere, ledere, instruktører – kald det, hvad I vil – kan deltage i aktiviteter i skoleregi midt på dagen. Men vi bliver vel klogere, inden reformen træder i kraft.

Sponsorstøtte
Inden afslutningen af denne beretning vil jeg ligesom sidste år udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) stadig får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold. I skrivende stund ser det jo nogenlunde ud for Team Fog Næstved, hvorimod det ser knap så lyst ud for fodbolden. Men nu har Næstved Kommune indgået en partnerskabsaftale med Næstved Boldklub, som også gerne skulle være en løftestang for det private erhvervslivs sponsorstøtte til boldklubben.

Tak
Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2013.

Hovedafdelingens økonomi ser stadig fornuftig ud. Vi kommer ud af regnskabsåret med et overskud, så er det jo et godt tegn.

Tak for samarbejdet med hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. Også tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2013.

Sidst – men absolut ikke mindst – en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der i langt de fleste tilfælde gør det let for mig at være formand.

Allan Dinesen