Årsberetningen 2012
 
(Opdateret den 20.02.2013) Retur til arkiv
 
Årsberetning for 2012
Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status for året, der er gået og se frem mod det kommende år.

Ny opvisningshal
Som bekendt traf Næstved Kommune i 2011 beslutning om, at der skal bygges en opvisningshal i tilknytning til Næstved Hallerne. En beslutning, som vi selvfølgelig er meget tilfredse med.

Lige nu er status, at 6 totalentreprenørteams er prækvalificeret til at deltage i totalentreprisekonkurrencen. Det vindende projekt skal så indarbejdes i det lokalplanforslag, som skal udarbejdes til byrådets godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Men allerede nu har der været nogle dønninger, idet naboer til Næstved Hallerne ikke er helt tilfredse med, at der skal bygges en opvisningshal i tilknytning til Næstved Hallerne. Det kom klart til udtryk, da Næstved Hallernes bestyrelse havde inviteret naboerne til orientering om planerne.

Jeg har som udgangspunkt den holdning at have respekt for andres meninger, og at man må acceptere, at andre har en mening end ens egen, men jeg synes, at disse meninger godt må blive fremført på en sober måde. Det er min opfattelse, at det gjorde naboerne ikke på dette orienteringsmøde. Jeg synes, at tonen fra naboerne var meget lidt pæn.

Men vi ser frem til, at der bliver udarbejdet et projekt, at lokalplanforslaget forhåbentlig bliver vedtaget, og at der inden udgangen af 2014 står en opvisningshal på et areal, som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål (f.eks. en opvisningshal). Lokalplanen skal så nærmere beskrive, hvordan hallen kan indpasses på arealet, så den selvfølgelig generer mindst muligt.

Reklamerettigheder Næstved Stadion
Endnu en glædelig begivenhed fra 2012 er, at tvisten med Næstved Boldklub om reklamerettighederne på Næstved Stadion er løst til vores tilfredshed. Vi har – som vi hele tiden har påstået – fået kommunens accept af, at det er hovedafdelingen, som har reklamerettighederne. Og vi har så efterfølgende indgået en aftale med Næstved Boldklub om, at boldklubben kan benytte vores rettigheder mod betaling.

Nye vedtægter Næstved Hallen
På foranledning af Næstved Kommune er der udarbejdet nye vedtægter for Næstved Hallerne. Det har betydet, at hovedafdelingen har måttet afgive en plads i bestyrelsen, så vi nu kun har 3 pladser. Disse er besat af Knud Stauner, Claus Møller og formanden, som iflg. vedtægterne er selvskreven.

Idrætsklinik
Vi har tidligere talt om at etablere en idrætsklinik, men det er der endnu ikke kommet noget ud af. Men måske, når vi får en ny hal, kan det måske være.

Temamøde om doping
Vi har afholdt et temamøde om doping, hvor en repræsentant fra Anti Doping Danmark fortalte om doping. Et nogenlunde velbesøgt arrangement, hvor medlemmerne i alle vores afdelinger havde mulighed for at deltage. Men det kan undre, at der ikke var medlemmer fra afdelinger, som har en elitesatsning.

Skøjteafdelingen
Da vores skøjteafdeling startede sæsonen 2012, havde den ikke regnet med, at det var med så mange positive oplevelser. Afdelingen var i marts måned vært for DM i figur, show og formation, hvor det blev til 2 sølv- og 1 bronzemedalje, hvilket var tilfredsstilende. April måned bød på den årlige generalforsamling, hvor afdelingen skiftede ud på 3 pladser i bestyrelsen. Både formand, kasserer og sekretær havde valgt at trække sig, dog blev den tidligere formand Anita Bigum i bestyrelsen som sekretær.

Den nye bestyrelse blev hurtig sat på prøve, da det viste sig at der var temmelig mange træningsaflysninger i april og maj måned i hallen, hvilket var lige op til DM i solo i juni måned. Det lykkedes dog at få en masse træning tirsdage og lørdage på Sct. Jørgens skole, så afdelingen fik kompenseret for det.

Til DM stillede afdelingen talstærkt op igen, men det lykkedes dog kun at få 2 medaljer med hjem, da Malte Petersen vandt sølv i Debutant A Herre og Stine Paulsen forsvarede sit danske mesterskab fra 2011 i Cadet A rækken.

Afdelingens landsholdsløber Stine Paulsen, som efter udtagelse til alle internationale stævner med landsholdet i foråret, lå til en udtagelse til EM i Cadet og Ungdom i Portugal i september (hvilket også lykkedes). Det betød så, at der var ekstra træning i Smørum 2 til 3 gange om ugen i ferien for hende.

Mod opstarten i august havde afdelingen kun regnet med, at den skulle deltage i foreningernes dag og kulturnatten for at reklamere lidt for sig selv og så ellers træne op til sjællandsmesterskaberne i november, men først blev afdelingen overrendt i Rådmandshaven til Foreningernes Dag i september, og så henvendte DR sig om, at de søgte foreninger til at deltage i DR ramachancen på Næstved hovedbibliotek. Der fik afdelingen overbevist programchefen om, at skøjteløb var en spændende sportsgren, som var værd at besøge, hvilket også viste sig, da tv holdet var på besøg i Næstved hallen. De kunne slet ikke få nok af både at filme med kameraet på hoved, skøjter osv. Kulturnatten fik afdelingen knap så meget ud af, men alt sammen har givet god omtale og en masse nye medlemmer. Til sjællandsmesterskaberne i november fik afdelingen to medaljer, henholdsvis en sølvmedalje til Sascha Jensen i Debutant A og en guld medalje til Stine Paulsen i Cadet A. Som alt i alt må betegnes som pænt. Imellem og under alle disse stævner er der indlagt diverse spirer stævner for de nye løbere, hvor afdelingen også har haft en hel del pæne resultater. Så det lover godt for fremtiden.

Skøjteafdelingen har alt i alt haft en rigtig god, spændende og travl sæson, hvor efteråret også bød på en udtagelse mere til landsholdet og flere udtagelser og gode emner til minitruppen, som er talenter til landsholdet. Så nu glæder afdelingen sig kun til fortsættelsen i 2013.

Svømmeafdelingen
Den største udfordring i svømmeafdelingen i 2012 har været afholdelsen af regionsmesterskabet i november måned. Det var et stort stævne med deltagelse af ca. 400 svømmere fra det meste af Sjælland, Lolland og Falster. Borgmester Carsten Rasmussen var med til at åbne stævnet, og både TV2-øst og Sjællandske dækkede arrangementet. Alt gik efter planen, og der var kun roser til overs for afdelingens afvikling af stævnet. Afdelingen er fra mange sider blevet opfordret til at stå som arrangør igen næste år, hvilket den højst sandsynligt gerne vil.

På sponsorsiden har afdelingen i starten af 2012 skrevet kontrakt med DIBA – som dermed er klubbens hovedsponsor. Der er efterfølgende sket det, at afdelingen ligeledes har lavet en sponsoraftale med Næstved Havn, hvilket den er rigtig glad for. Afdelingen ser frem til et godt samarbejde med sine to sponsorer i 2013.

Rent økonomisk giver 2012 et underskud. Det skyldes dels et faldende antal svømmere i både svømmeskolen og i konkurrenceafdelingen og dels, at udgifter til f.eks hallejen er steget. Afdelingen kunne godt ønske sig nogle flere tider i det store bassin til sin svømmeskole, da der desværre er mange, der må stoppe svømmetræningen, fordi de bliver for store til det lille bassin. Det er en opgave, bestyrelsen vil arbejde videre med i 2013. Ligeledes vil det blive bestyrelsens opgave at finde besparelser, så resultatet for 2013 bliver positivt. Men det bliver uden den nuværende formand Søren Vilstrup, som har valgt at trække sig ved afdelingens førstkommende generalforsamling.

Afdelingen har også med glæde konstateret, at der er mange nye og gode initiativer i gang i Næstved Svømmehal. Afdelingen er meget glad for det samarbejde, den har med den nye ledelse af hallen, og for den hjælpsomhed den er blevet mødt med, når den arrangerer stævner.

Basketafdelingen
Basketafdelingen er i princippet delt op i Team Fog Næstved og Næstved Baskeball.

Team FOG Næstved
Spiller på en licens fra Næstved Basketball. Opnåede i sidste sæson det bedste sportslige resultat nogensinde med en bronzemedalje i Basketligaen. Fundamentet under holdet bliver fortsat udbygget med en styrkelse af organisationen, flere sponsorer, tilskuere og fans. Målet er fortsat en placering blandt de fire bedste i Danmark, og måske et DM inden for en årrække. Ser meget frem til den nye hal 3, så alle tilskuere kan få siddepladser, og der bliver gode faciliteter til sponsorer.

Næstved Basketball
Ny bestyrelse i maj med ambitioner om at vækste ungdomsafdelingen og talentudvikle lokale spillere til TFN. Afdelingen fejrede 50 års jubilæum 20. oktober 2012.

Gymnastikafdelingen
I gymnastikafdelingen har det været et år med store og små udfordringer, fuldstændig som det plejer, og fuldstændig som det kan forventes.

Vintersæsonen, som sluttede ved udgangen af marts måned, var en god og stabil sæson. Tendenserne, som afdelingen har kunnet se de foregående år, med faldende tilmeldinger fra vores voksne gymnaster, er dog fortsat. I tørre tal betyder det, at afdelingen har haft ca. 500 gymnaster i vintersæsonen, og heraf er de 139 voksne. Til sammenligning var der i 2010 154 voksne, dvs. et fald på 10%. I den igangværende sæson er der pt. kun 111 voksne tilmeldt, altså yderligere et fald på over 20%.

Disse lidt kedelige tal får afdelingen til at spekulere på, om den fremadrettet måske skulle satse noget mere på de helt små børnehold, hvor afdelingen ofte har oplevet overtegnede hold ret tidligt i sæsonen. Det betyder, at der på instruktørsiden skal oprustes med hensyn til børneinstruktører.
Afdelingens forårsopvisning stod i farvernes tegn. Det var det gennemgående tema i år, og holdene havde på forhånd fået tildelt en farve, omkring hvilken de kunne være kreative. Det blev en festlig og farverig opvisning, med masser af glade børn og voksne. Afdelingen valgte at investere i nogle flytbare bander og noget stof til at lægge over banderne. Det gav en utrolig god effekt, at opvisningsgulvet blev gjort mindre, og samtidig oplevede afdelingen ikke så mange vildtfarende børn ind over gulvet under holdenes opvisning. En rigtig god investering, som afdelingen helt sikkert får meget glæde af til de kommende opvisninger.

Afdelingen prøvede at få et hold op og stå i forbindelse med Stafet for Livet den sidste weekend i august. Afdelingen syntes, det kunne være en rigtig god anledning til at blive samlet til noget socialt i foreningen samtidig med, at familien også kunne deltage, og alle kunne få motioneret lidt i den gode sags tjeneste. Desværre er det nok et lidt dårligt tidspunkt for afdelingen i forhold til sæsonstart, for den har ikke rigtig fat i sine medlemmer endnu på det tidspunkt. På grund af manglende tilmeldinger valgte afdelingen at droppe den gode ide, og henviste i stedet for de få tilmeldte til et andet hold. Ærgerligt, men sådan er det en gang imellem, ikke alle ideer er bæredygtige, når det kommer til stykket.

Apropos sæsonstart så startede alle afdelingens hold, både børne- og voksenholdene i uge 35 sidste år. De tidligere års meget forskellige opstartstidspunkter på holdene skabte en del forvirring blandt medlemmerne, så afdelingen håber, at dette kan være med til at forenkle tingene lidt.

Ved udgangen af året manglede afdelingen ca. 100 gymnaster i forhold til sidste sæson, og det er nok tvivlsomt, om den når samme antal medlemmer, inden året er omme. Hvad der skal til kan være lidt svært at forudsige, men det er helt klart, at afdelingen for at overleve på lang sigt nok bliver nødt til at tænke i helt nye baner. Hvilken retning, det skal tage, er uvist, men én mulighed kunne være at opruste på mor/far/barn holdene og de helt små børnehold, hvor afdelingen i forvejen står meget stærkt. Men rigtig mange andre gode ideer kunne også være en mulighed, så det gælder bare om at melde ind, så må afdelingen prøve om det kan bære. Som et rigtig godt citat siger:
”Alle kan noget og sammen kan vi alt………”

Afdelingens formand Hanne Andersen har efter knapt 4 år posten valgt at stoppe og give stafetten videre. Hanne mente, at der må nye kræfter til, som har nye ideer og måske ser tingene fra et andet perspektiv, end hun har gjort. Det vigtige i en forening er løbende udvikling og fornyelse, og hun ønsker den kommende formand og bestyrelse god vind fremover. NIF Gymnastik er en ”gammel” forening i byen, og den har helt klart sin berettigelse i fritidslivet her.

Badmintonafdelingen
Badmintonafdelingen har 350 medlemmer. Afdelingens økonomi er presset af stigende udgifter til haller efter Næstved Kommunes forøgelse af egenbetalingen med 33% fra januar 2012. Afdelingens seneste regnskab viste et større underskud, men heldigvis ikke større end afdelingen havde dækning for det i formuen. Afdelingens seniorhold rykkede op i Danmarksserien, hvor holdet har haft mange tætte kampe, der desværre ikke er faldet ud til holdets fordel. Afdelingen har et ungt hold med enkelte undtagelser, og afdelingen håber på forbliven i Danmarksserien.

Badminton er på landsplan udsat for vigende medlemstal, også vores badmintonafdeling. Afdelingen har en række arrangementer specielt rettet mod ungdommen for at modarbejde denne tendens.

Fodboldafdelingen
Fodboldafdelingen har valgt at omlægge sit regnskabsår til 1.7 – 30.6 i konsekvens af, at turneringsåret nu starter 1.7., og oprykning til en ny årgang også er pr. 1.7.

Divisionsholdet rykkede desværre ned i 2. division, men der er seriøse bestræbelser på at rykke op igen til sommer. Fodboldafdelingen ser det som positivt, at unge spillere, som er opfostret i Næstved, nu får chancen på divisionsholdet. Flere af disse er nu på kontrakt, og de skal være med til at tilbageerobre Næstveds placering som en af Danmarks foretrukne fodboldbyer.

Fodboldafdelingens eliteprojekt har haft en kraftig udvikling siden opstarten, men også breddearbejdet fungerer tilfredsstillende i fodboldafdelingen.

Etableringen af lektiecafeen i klubhuset har været et scoop, og det har udviklet sig med hastige skridt. Mange af fodboldafdelingens ungdomsmedlemmer møder op og kan få den fornødne hjælp – hvis der er behov - til lektielæsningen inden træning.

Fodboldafdelingen har afviklet Diba-cup, som er et breddestævne, og Sydbank Elite Cup, som er et elitestævne. Begge stævner blev afviklet med stor kvalitet.

Herudover har fodboldafdelingen været værtsklub for mikrofodboldskole, fodboldskole, fodboldcamp og pigeraketten. For fodboldskolens vedkommende var 20. år i træk, at afdelingen var værtsklub.

Fodboldafdelingen vil igen i år afvikle stævnerne, ligesom den igen i år vil være værtsklub for DBU-arrangementerne. Og som noget nyt skal fodboldafdelingen også være værtsklub for DBU Sjællands BonBonLand Pige Cup.

Bauhaus Arena, som er fodboldafdelingens opvisningsbane, er blevet opgraderet med TV-tårn samt renovering af udsalgsstedet. Det har helt klart løftet stemningen og klubånden.

Fodboldafdelingen har et meget stort ønske om en udendørs kunstgræsbane. Licensregler og et stigende krav fra breddespillerne om at kunne spille udendørs året rundt, har medført et meget stort pres på den ene bane, der er til rådighed. Vel at mærke i en kommune med 80.000 indbyggere, hvor andre fodboldklubber også ønsker at benytte den eneste kunstgræsbane i kommunen. Ønsket har skabt en del debat i medierne, men positivt er det, at det store ønske nu er blevet velkendt blandt politikere og menigmand i kommunen.

Fodboldafdelingen har skiftet forpagter et par gange i Cafe Niffen. Nu er der indgået en aftale med Mukremin Toy – bedre kendt som Mulle – om forpagtningen. Fodboldafdelingen ser frem til et godt samarbejde med den nye forpagter.

Fodboldafdelingen er i gang med at få etableret et intranet, hvor bestyrelse, udvalg, trænere og ledere kan kommunikere sammen i et internt netværk.

Fodboldafdelingen deltog i oktober i Røde Kors’ landsindsamling, hvilket blev honoreret med en hjertestarter, som blev overrakt Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl og assisterende landstræner Peter Bonde.

Som alle andre foreninger kæmper fodboldafdelingen fortsat med at skaffe sponsorer. Det er derfor glædeligt, at fodboldafdelingen har kunnet forlænge sin hovedsponsoraftale med DIBA med yderligere 3 år.

Fodboldafdelingen har som bekendt igen overtaget afviklingen af NIF-koncerter. Ud over den økonomiske risiko ved at afholde koncerter er der også en kæmpeudfordring med at skaffe nødvendige arbejdsmæssige ressourcer til planlægning, administration og afvikling af koncerterne. Koncerterne siden sommeren 2012 har dog været succesfulde – også økonomisk.

Idrætsfaciliteter
Jeg vil i denne beretning ikke undlade at komme ind på de manglende idrætsfaciliteter i Næstved Kommune. Og det gælder ikke kun for faciliteter til vores afdelinger. Jeg har stor respekt for andre idrætsgrene, og jeg ønsker for dem, at de får bedre forhold.

Til gengæld ønsker jeg også, at vores afdelinger bliver mødt med respekt, når de i diverse medier fremkommer med ønsker om bedre og eller nye faciliteter. I det mindste kan man da sætte sig lidt ind i tingene, inden man begynder at kritisere fra en ende af. Specielt tænker jeg på, at Næstved Boldklub og amatørfodboldafdelingen bliver skåret over samme læst, eller hvad det nu hedder. Det er jo 2 selvstændige juridiske enheder.

Jeg vil tillade mig at slå et slag for, at der meget hurtigt bliver en kunstgræsbane til vores fodboldspillere. Nu om stunder er det ikke nok for fodboldafdelingens ungdomshold at spille sig til at blive indplaceret i de højere rækker. Der er også en række faktuelle krav, som skal opfyldes. Et af disse er, at spillerne skal have mulighed for at træne hele året på gode baner. Og det er her, at kunstgræsbanen kommer ind i billedet.

Og jeg siger ikke, at kunstgræsbanen skal ligge på de baner, som fodboldafdelingen lejer af Næstved Kommune. Det vigtigste er, at der bliver etableret en kunstgræsbane i Næstved Kommune, så vi kan indhente lidt af det forspring, som vores nabokommuner har.

Inden afslutningen af denne beretning vil jeg ligesom sidste år udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) stadig får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold. I skrivende stund ser det jo nogenlunde ud for Team Fog Næstved, hvorimod det ser knap så lyst ud for fodbolden. Men nu har Næstved Kommune indgået en partnerskabsaftale med Næstved Boldklub, som også gerne skulle være en løftestang for det private erhvervslivs sponsorstøtte til boldklubben.

Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2012.

Fornuftig økonomi
Hovedafdelingens økonomi ser stadig fornuftig ud. Vi kommer ud af regnskabsåret med et større underskud end forventet, men vi har penge på bogen, som man siger. Men bogen er jo ikke en uudtømmelig kasse, så vi kommer nok til at overveje, hvordan vi skaffer yderligere indtægter, så vi stadig vil have mulighed for at lave arrangementer for vores medlemmer. Så derfor kære afdelingsrepræsentanter – kom gerne med forslag til tiltag for vores medlemmer.

Tak for samarbejdet med hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. Også tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2012.

Sidst – men absolut ikke mindst – en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, der i langt de fleste tilfælde gør det let for mig at være formand. En speciel tak til Anni for hendes mange år i hovedafdelingen. Anni har valgt at trække sig fra kassererposten, som hun har bestridt i rigtig mange år.

Allan Dinesen