Årsberetningen 2011
 
(Opdateret den 24.02.2011) Retur til arkiv
Årsberetning for 2011
Endnu 1 år er gået, og det er tid til at kigge tilbage på, hvad der er sket i 2011, og hvad fremtiden måske vil bringe.

Nye haller
I 2011 er der sket det, at Næstved Kommune har truffet beslutning om, at der skal bygge en hal 3 ved Næstved Hallerne. I kommunen er der indgået en budgetaftale, hvoraf fremgår, at der skal afsættes yderligere driftstilskud såvel en hal 3 ved Næstved Hallerne og en hal 2 i Herlufsholm. Disse beslutninger hilser vi med glæde.

Næstved Kommune ønsker, at der opføres en opvisningshal ved Næstved Hallerne, og det er nu op til Næstved Hallernes bestyrelse at opstille rammerne for hallen. Hovedbestyrelsens medlemmer har været indkaldt til møde med Næstved Hallerne for at komme med deres input til en kommende hal 3, men også om fremtiden for hal 1 og 2.

Næstved Hallernes bestyrelse har nedsat et byggeudvalg, hvor Knud Stauner og formanden har fået sæde.

Lokaletilskud
Derimod hilser vi ikke med glæde, at Næstved Kommune har besluttet at nedsætte lokaletilskudsprocenten fra 85 til 80. Det betyder jo, at foreningerne mangler nogle indtægter, som så skal skaffes på anden måde, f.eks. fra sponsorer, som ikke hænger på træerne eller ved kontingentstigninger.

I konsekvens af den nye folkeoplysningslov er Næstved Kommune nu ved at definere en folkeoplysningspolitik. Indledende møde med et meget fint fremmøde fra folkeoplysningsområdet fandt sted ultimo november med opfølgning ultimo januar med et dialogmøde om den fremtidige folkeoplysningspolitik i Næstved Kommune. Vi ser med spænding frem til, hvad politikken kommer til at indeholde.

Reklamerettighederne på Næstved Statdion
Tvisten mellem Næstved Boldklub og hovedafdelingen om reklamerettighederne på Næstved Stadion er nu nået dertil, at Næstved Kommune har anerkendt, at det er hovedafdelingen, som har reklamerettighederne på Næstved Stadion. Det har dog endnu ikke medført, at Næstved Boldklub har indbetalt det skyldige beløb til hovedafdelingen for at bruge hovedafdelingens rettigheder.

Alt afhængig af, hvad udfaldet af tvisten bliver, kan det blive aktuelt at overveje, om hovedafdelingen skal indføre et medlemskontingent for hver NIF-afdeling og/eller pr. medlem i NIF’s afdelinger.

Sommerferiearrangement i 2012
På initiativ fra Gymnastikafdelingen har hovedbestyrelsen drøftet, og vi skulle afholde et fælles sommerferiearrangement i 2012, men der kom ikke nogen positive tilbagemeldinger fra afdelingerne herom. Så denne ide er skrinlagt indtil videre.

Idrætsklinik
Hovedbestyrelsen har også drøftet muligheden for etablering af en idrætsklinik efter samme koncept som i Horsens Kommune. Det kunne være en ide at indarbejde en idrætsklinik i hal 3-projektet. Hovedbestyrelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde videre med ideen.

Samarbejde med Næstved Hallerne
Som sædvanlig har vi haft et godt samarbejde med Næstved Hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. I 2011 har der dog været nogle udfordringer, som har gjort, at der har været nogle kurrer på tråden mellem enkelte afdelinger/brugere og Næstved Hallerne. Konkret drejede det sig om opstregning i hal 1 – ikke mindst processen omkring opstregningen – som gav anledning til nogle meningsudvekslinger samt om maling og opstregning af gulvet i hal 2.

Skøjteafdelingen
Vores skøjteafdeling har deltaget ved DM i show og figur først i marts. Stine Paulsen og Karoline Henriksen var desværre de eneste, der var klar til at deltage, men de kom da også hjem med guld.

Næstved Cup blev afholdt med stor succes i Næstved hallen d. 12 marts. Alle klubber mødte talstærkt op. Endnu engang fik skøjteafdelingen megen ros for arrangementet og flot omtale i avisen…

Stine Pausen blev udtaget til at deltage i et internationalt stævne i Paris først i juli… Det fik afdelingen rigtig god reklame på. Tv 24 Sjællandske var en træningsaften i hallen og bragte dagen efter et superfint indslag. På skøjteafdelingens hjemmeside kan man se indslaget.

Kr. Himmelfartsferien tilbragte skøjteafdelingen traditionen tro i Berlin. afdelingen havde i år 5 løbere med, hvoraf de 2 var med som trænerassistenter. Alle fik en masse med hjem.

Den 18. juni blev DM/LM i solo og 4 grupper afviklet i Jyderup. 10 løbere kom hjem med bl.a. 1 sølv og 3 guldmedaljer.

I september tog 4 af skøjteafdelingens unge løbere træner 1 uddannelsen, hvilket afdelingen høster stor glæde af. Afdelingen sender 2 mere på denne uddannelse i januar 2012.

Den 1. oktober havde skøjteafdelingen planlagt åbent hus i hallen. Det var en succes igen i år, trods sommervejr og 25 grader udenfor. Sjællandske bragte en stor flot artikel i avisen. Der var flere, som mødte op til prøvetime den efterfølgende mandag. Desværre kunne afdelingen ikke holde på alle de nye bl.a. pga. de mange aflysninger i hallen, som lå lige efter afdelingens åbne hus. Forældrene synes ikke, at afdelingen kunne tilbyde en fast sport at gå til, når afdelingen 3 gange i træk måtte meddele, at hallen var optaget. Men afdelingen har dog fået 5 - 6 nye medlemmer ud af det.

Den 8. oktober var Skøjteafdelingen med til at åbne Næstved kulturnat.

Skøjteafdelingens årlige træningsseminar sidst i oktober, med de tyske trænere og deltagere fra alle klubber, forløb rigtig godt. Afdelingen havde i den forbindelse et rigtig godt samarbejde med Morten i Cafeen.

Den 12. og 13. november blev der afviklet Sjællandsmesterskab og Smørum Cup. Skøjteafdelingen havde 11 løbere med. Det var en kamp at blive klar til dette stævne, da alle skulle have ny musik og programmer og igen var det svært pga. af aflysningerne i hallen og mangel på træner. Der kom dog 2 sølv og en bronze medalje med hjem.

Juleafslutningen med opvisning for forældre m.fl. blev en stor succes for afdelingen.

Svømmeafdelingen
Året 2011 har været et stort år for svømmeafdelingen. Der har både været store udfordringer og store resultater og ikke mindst en hel masse glade børn og voksne i vandet.

NIF-Svømning er en afdeling med næsten 1000 medlemmer, så der er meget at holde styr på for de mange frivillige, der yder en kæmpe indsats for at få det hele til at hænge sammen. For at lette lidt på administrationen introducerede afdelingen derfor klubmodul til starten af sæsonen 2011/12, så alle medlemmer fremover skulle betale deres kontingent via nettet. Mange ting er da også blevet lettere. Afdelingen kan f. eks sende mails ud til vores forskellige hold, og afdelingen er også i stand til at aflyse træningen via SMS, hvis der skulle være behov for det. Til gengæld har afdelingen endnu ikke mærket den store administrative lettelse i hverdagen, da der har været meget arbejde med at få systemet sat i gang. Det er allerede besluttet, at kontingentbetalingen fremover sker ved starten af sæsonen for hele året, i stedet for som hidtil i to halvårlige rater for at lette nogle problematikker, afdelingen ikke havde taget højde for, da afdelingen indførte klubmodul.

Afdelingens økonomi er konstant en udfordring for bestyrelsen og 2011 gav da også et underskud. Det er derfor nødvendigt at stramme op på forskellige områder i 2012, så tendensen ikke fortsætter.

Klubbens undervisningsafdeling har arbejdet målrettet på at opstille mål for de forskellige undervisningsniveauer, afdelingen har. Forhåbentlig har det allerede smittet af på undervisningen i svømmehallerne, hvor afdelingens mange trænere og hjælpetrænere lærer medlemmerne at svømme. I forbindelse med skolernes sommerferie arrangerede klubbens undervisningsafdeling også aquacamp for 40 interesserede skolebørn. Det var en stor succes.

Klubbens tre konkurrencehold har i løbet af året bestået af ca. 50 svømmere, og de har præsteret nogle rigtig gode resultater. Afdelingen har i løbet af 2011 fået en masse medaljer ved landsmesterskaberne i Ikast, herunder en del guldmedaljer. NIF-Svømning er derfor godt repræsenteret ved festen for danske mestre, der afholdes af Næstved Kommune. Ved DM i kortbane opnåede afdelingen en 8. plads som bedste placering og ved årgangsmesterskaberne fik afdelingen en 12. og 15. plads som bedste resultater. Alt i alt en flot præstation af en svømmeklub med relativt få træningsmuligheder. Afdelingens bedste svømmere træner ”kun” 5 gange om ugen, og det er ca. det halve af, hvad de største svømmeklubber kan tilbyde!

NIF-Svømning var også flot repræsenteret, da byen i juli var på besøg i Gjøvik for at deltage i venskabsbystævnet. Svømmerne vandt deres konkurrencer med et kæmpe forspring til de nærmeste, og på den måde bidrog de derfor til den samlede sejr til Næstved.
Årets største højdepunkt for førsteholdet var træningslejren i Tyrkiet i påsken. En helt fantastisk oplevelse som bliver gentaget i den kommende påske.

De største resultater i 2011 kommer dog fra klubbens mastersvømmere, som hentede 2 bronzemedaljer ved EM. I 4x50 fri blev det samtidig til en nordisk rekord. Der er i årets løb også sat 6 danske rekorder og svømmet 22 medaljer hjem ved de danske mesterskaber og 12 ved de nordiske mesterskaber.

I 2012 har bestyrelsen det som et erklæret mål at komme mere i dialog med de offentlige instanser, så man sammen kan udvikle svømningen i Næstved. Afdelingen vil arbejde hårdt på at få mere tid i det store bassin. Det er et kæmpeproblem, at afdelingen har så få tider i det store bassin, og at afdelingen derfor mister mange medlemmer, når de er færdige i det lille bassin – udelukkende fordi der ikke er træningstider nok. Afdelingen har forstået, at kommunen har planer om at bygge en ny svømmehal i byen. Afdelingen vil meget gerne være med i arbejdet om den nye svømmehal, så afdelingen kan sikre, at den også dækker de behov svømmesporten har.

Gymnastikafdelingen
- lokaleproblematikken fylder stadig meget i gymnastikafdelingen. Den nye udfordring ligger nu i, at der på Sjølundsskolen bliver lukket 14 dage i januar pga terminsprøver i gymnastiksalene. I forhold til afdelingens sæsonplanlægning ligger lukningen på et meget uheldigt tidspunkt.

- gymnastikafdelingen har været med i en TV2ØST udsendelse i serien "de frivillige", hvor der blev fokuseret på drengegymnastik. Journalisten besøgte afdelingens nye hold "små men rå", som er et rent drengehold for små drenge med deres fædre. Derudover blev der fokuseret på det frivillige foreningsarbejde i idrætsklubberne.

- gymnastikafdelingen oplever et fravær af de unge gymnaster fra 15-25 år. Afdelingen har prøvet nogle nye tiltag netop for denne aldersgruppe, men det har ikke slået igennem så afdelingen har været nødt til at lukke det ned igen, men vil prøve igen på et senere tidspunkt.

- generelt har afdelingen oplevet en lille medlemsfremgang i 2011.

Basketafdelingen
Basketafdelingen har siden sidste år arbejdet på såvel den organisatoriske, økonomiske og sportslige arena. Afdelingen igangsatte en proces omkring at få defineret værdier og målsætninger for klubben og alle de aktive aktører i klubben. Værdierne er på plads, ligesom de overordnede målsætninger er det.

Værdierne som er:
Rummelighed:
• Der skal være plads til forskellighed, uanset udseende, farve, basketevner og alder.
• Vi lytter og spørger ind.
• Du/vi bruger dit ”overskud” til at lære/vise andre/instruere det de har svært ved.

Respekt:
• Vi taler ordentligt til hinanden og om hinanden.
• Vi samarbejder og bakker hinanden op på og udenfor banen.

Fællesskab:
• Vi hilser og giver hånd/fem til alle på holdet/ i klubben.
• Vi skal have det sjovt sammen både på banen og uden for banen.
• I fællesskab sætter vi ”overskuelige” mål.

Engagement:
• Vi fortæller, når andre gør noget godt, det giver lysten til at blive ved.
• Vi udviser glæde og begejstring.

En overordnet Vision:
Vi er én af de største klubber i landet med plads til alle, både bredde og elite og vi er repræsenteret ved alle årgange - MOTTO Det skal være sjovt at spille basket.

Mission for klubben er:
Vi vender ting til en succes; for den enkelte og fællesskabet.

For at opnå ovenstående er der en lang række målsætninger og opgaver, som afdelingen skal og vil initiere over en årrække for at kunne komme tættere på Visionen. Bestyrelsen er opmærksomme på, at en del af målsætningerne kræver et langt og tilbagevendende træk for at få dem realiseret, fastholdt men samtidig justeret og udviklet der hvor det er påkrævet og ønskværdigt.

Trænerne har i deres daglige arbejde, ligesom bestyrelsen og andre aktive aktører ansvar for, at værdierne omsættes og anvendes, så alle i afdelingen oplever, at det er en rummmelig klub, der har fokus på såvel det sportslige som sociale.

Inspireret af DGIs udspil og verserende dialog i den landsdækkende presse, har bestyrelsen endvidere udarbejdet samværsregler og en handleplan for mobning, begge i håbet om, at det kan være ledere, instruktører og trænere til hjælp, når og hvis der opstår uhensigtmæssige situationer omkring samvær eller mobning.

På dommersiden har afdelingen initieret en målrettet indsats, både med at rekruttere, uddanne og fastholde og udvikle dommere til klubben - men også et bredere perspektiv, nemlig respekt om dommergerningen, samt at der uddannes dommere også til de landsdækkende rækker. Tesen for indsatsen er: at Dommernes kompetence og indsats har direkte indflydelse på kampens forløb og dermed spillerens oplevelse. Der har været afviklet en række forskellige dommerlicenser samt kursusaktivitet, ligesom der er spot on på sidemandsoplæring - ligesom facebook benyttes aktivt som kommunikationsmiddel, blandt dommere og dommere in spe.

Afdelingen har igen i år deltaget i Limfjordscuppen mellem jul og nytår med stor fornøjelse for alle deltagere, flotte sportslige resultater og nye basketvenskaber på tværs af hold og årgange. Afdelingen deltog med et pigehold, to drengehold, 1 herre junior hold og 1 dame ynglinge hold.

Sportsligt er basketsæsonen på sit højeste , hvor liga/ elite holdet Team Fog Næstved ligger nummer 3. Derudover er afdelingens drenge 1 repræsenteret i den bedste række, hvor der ses stor og sportslig udvikling.

På damesiden bliver Næstved Basket i denne sæson repræsenteret i 2. division. Ellers er Næstved repræsenteret i alle rækker, på nær mikro/U8 rækken, med 1-2 hold i hver mulig årgang.

Rent økonomisk endte budgettet efter sidste sæson( sommeren 2011) positivt, dette dog efter en målrettet indsats og ved at skaffe midler fra andre kilder end kontingentet. Derved endte afdelingen med en positiv egenkapital - som i første omgang havde til formål at være startkapital for det ønske, afdelingen har om at arrangere en årlig tilbagevendende camp for børn og unge med interesse i basket, nationalt og på sigt internationalt. Men økonomien balancerer lige netop p.t. En af hovedårsagerne er bl.a., at der nu skal betales for haltid, når der afvikles kampe/turneringer, ligesom 2. del af sæsonen bliver negativt påvirket af, at det kommunale tilskud bliver 5% mindre. Dette gør, at egenkapitalen er skrumpet væsentligt.

Håndboldafdelingen
Også i 2011 har håndboldafdelingen været i stand til at skabe gode oplevelser for rigtig mange børn, unge, voksne og deres familier. Det er nøjagtigt, hvad foreningsliv handler om, og det er afdelingen lykkedes med.

Ungdomsafdelingen har i løbet af året været til en masse stævner:
De mindste (U8 og U10) var til Haribo Cup i Faxe, og lige før nytår som noget helt nyt afdelingens eget Sydbank Julestævne, som håndboldvennerne tog initiativ til, og som bliver gentaget med Næstved Hallerne som ramme.

De ældste (U12 – U18) var i Holstebro til påske, Høj Elitecup i august og mellem Jul og Nytår i Ikast.

U10, U12, U14 og U16 deltog i vores eget Danske Bank Næstved Cup i september, som håndboldvennerne arrangerede. Stævnet havde rekorddeltagelse med cirka 120 deltagende hold. Stævnet er på 3 år vokset til dobbelt størrelse og yder et meget væsentligt bidrag til afdelingens økonomi.

Nathåndbold var også i 2011 en stor succes med rekorddeltagelse og som en nyskabelse en forældrecafé, hvor ”de gamle” hang ud. Vi kårede årets ungdomsspillere: Amalie Løhr og Rasmus Søndergaard og årets leder: Sussie Rosendahl Jensen. En fed nat, hvor der bliver dystet i alle mulige discipliner, hvor kun de færreste har noget med håndbold at gøre. Stævnets topscorer blev i øvrigt Victor Waldorf fra U8 – sådan!

Håndbold og politik.
Politisk blev der i 2011 taget 2 beslutninger, som får meget stor indflydelse på håndboldens muligheder i Næstved. Den ene er beslutningen om at yde det kommunale årlige tilskud, der er nødvendigt for drift af 2 nye idrætshaller. Den ene hal bliver hal nummer 2 på Herlufsholm Idrætscenter (skal stå klar allerede i december 2012). Den anden bliver hal nummer 3 ved Næstved Hallerne (skal stå klar i 2013-14). Når man dertil lægger, at der fra sommeren 2012 står en ny skolehal klar på Karrebækvej (v. Digtervejsskolen), er der grund til at tro på, at der kan blive flere timer til håndbolden i Næstved.

Den anden er beslutningen om at reducere lokaletilskuddet fra 85% til 80% af de udgifter, foreningerne har til halleje. For håndboldafdelingen betyder det en forøget udgift til halleje med minimum 50.000 kroner ved et uændret ”forbrug” af haltimer. Det er i det hele taget ikke billigt at drive en håndboldklub som vores, hvor vi gerne vil have:
• mest mulig tid i hallerne
• flest mulige turneringshold der kommer ud og spille kamp regelmæssigt
• engagerede trænere, der hele tiden ønsker at uddanne sig
• hold i divisionerne for både herrer og damer, så de unge har nogen at se op til.

Afdelingen er i den forbindelse meget taknemlige for den store opbakning, som vores sponsorer viser os. Ligeså taknemlige er afdelingen for den store hjælp det er, at:
• spillere (fra U14 og op) og forældre har deltaget aktivt i arbejdet på Scanseason med at samle displays med pynt til alle mulige højtider
• cirka 100 spillere, ledere og familiemedlemmer mødte op til oprydning efter Grøn Koncert. Vi gik i mudder til anklerne (det havde regnet under hele koncerten) og med et smil på læben og var færdige efter mindre end 2 timer – godt gået!

Det er meget værdifulde bidrag, der ydes også der.

I 2010 tog afdelingen initiativ til at skabe et netværk af alle håndboldklubber i Næstved Kommune. Afdelingen stillede sig selv i spidsen og mødes 6-8 gange om året med de øvrige 7 håndboldklubbers ledelse. Afdelingen har stor glæde og gavn af netværket, som allerede har båret frugt på flere områder.

Afdelingen har kunnet samarbejde på flere årgange: U12 Drenge med Fladså, U14 Piger med Fladså og Suså, U16 Piger med Suså. Der er afviklet skoleturnering for 0.-5. årgang på alle folkeskoler i kommunen. Det blev en stor succes – også selvom statsminister Lars Løkke Rasmussen besluttede sig for at afholde valg til Folketinget samme dag.

Inden afslutningen af denne beretning vil jeg ligesom sidste år udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold. I skrivende stund ser det jo godt ud for Team Fog Næstved, hvorimod det ser knap så lyst ud for fodbolden. Men nu har Næstved Kommune indgået en partnerskabsaftale med Næstved Boldklub, som gerne skulle være en løftestang for det private erhvervslivs sponsorstøtte til boldklubben.

Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2011.

Hovedafdelingens økonomi ser stadig fornuftig ud. Vi kommer ud af regnskabsåret med et mindre underskud, men vi har penge på bogen, som man siger. Men vi er jo ikke en bank, så vores medlemmer skal have glæde af disse midler. Så derfor kære afdelingsrepræsentanter – kom med forslag til tiltag for vores medlemmer.

Tak for samarbejdet med hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. Også tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2011.

Og sidst – men absolut ikke mindst – en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

Allan Dinesen