Årsberetningen 2010
 
(Opdateret den 24.02.2011) Retur til arkiv
Årsberetning for 2010
Endnu et år er gået, og det er tid til at kigge tilbage på, hvad der er sket i 2010, og hvad der ikke er sket. Det sidste først:

Der er ikke truffet beslutning om at bygge hal 3 ved Næstved Hallerne.
Som nævnt i sidste års beretning er projektet blevet pudset af af Næstved Hallernes bestyrelse. I forbindelse hermed blev ideen om at tilknytte et sundhedscenter født. Der blev tegnet og beskrevet, og en delegation fra Næstved Hallernes bestyrelse fik foretræde i det kommunale system. På dette møde blev nedsat en arbejdsgruppe, som nærmere skulle undersøge mulighederne for at få bygget en hal 3 med sundhedscenter.

Halinspektør Kim Petersen fik til opgave at udarbejde et kommissorium for Næstved Hallerne, Næstved Sundhedscenter samt Næstved Stadion med træningsanlæg med henblik på en samlet drift under samme administrative ledelse.

Kommunen godkendte kommissoriet, og der blev aftalt møde mellem kommunen og hallernes formand og inspektør.

Desværre resulterede dette ikke i, at der blev truffet beslutning om at bygge en hal 3. Kommunen har vist andre planer med sundhedscenterdelen.
Samtidig blev det sagt fra kommunens side, at kommunen ikke har råd til, at der opføres en hal 3 – hverken driftstilskudsmæssigt eller lokaletilskudsmæssigt.

Næstved Hallernes bestyrelse har behandlet resultatet af møderne med kommunen, og bestyrelsen har bemyndiget Forretningsudvalget til at arbejde videre med at undersøge muligheder for at få bygget en hal 3.

50 års jubilæum for hal 1
I september – nærmere bestemt den 15. – kunne Næstved Hallerne fejre 50 års jubilæum for hal 1. Der blev bl.a. afholdt en reception, hvor NIF’s afdelinger fik mulighed for at vise nogle af de aktiviteter, som afdelingerne arbejder med i dagligdagen.

Et fint initiativ, som havde fortjent lidt mere opmærksomhed fra receptionsgæsterne.

Reklameretten på Næstved Stadion
Hovedafdelingens reklameaftale med Næstved Boldklub om reklameretten på Næstved Stadion kom under beskydning i 2010. Som så mange gange før havde/har den professionelle afdeling ondt i økonomien, og der skulle/skal derfor spares. Et af sparemålene var så reklameaftalen, hvor Næstved Boldklub skal betale kr. 40.000 til hovedafdelingen. Næstved Boldklub opsagde reklameaftalen med henvisning til, at der ikke forelå nogen aftale.

Hovedafdelingens bestyrelse tilbageviste dette og fremsendte dokumentation for, at der foreligger en aftale mellem dels hovedafdelingen og Næstved Kommune, og dels mellem hovedafdelingen og fodboldafdelingens professionelle afdeling. Dokumentationen blev fremsendt både til Næstved Boldklub og Næstved Kommune. Siden da har vi intet hørt, og umiddelbart efter vores fremsendte dokumentation blev de ubetalte fakturaer betalt.

Men nu er den gal igen. De sidste 2 fakturaer er ikke betalt, og vi har fremsendt rykkere uden resultat.

Formanden og boldklubbens direktør har – på direktørens foranledning – haft en samtale om de manglende betalinger. Direktøren har rettet henvendelse til kommunen om, at han mener, at kommunen skal holde ham skadesløs, eller også skal boldklubben betale mindre i leje for stadion. Kommunen har ikke svaret på direktørens henvendelser.

Når dette falder i hak, vil hovedafdelingen få sit tilgodehavende. Indtil da fortsætter hovedafdelingen sin sædvanlige rykkerprocedure.

Basketafdelingen
Basketafdelingen har skiftet formand, da Marianne Lücking p.g.a. sygdom måtte trække sig. Ny formand er blevet Mia Linda Møller.

Basketsæsonen er på sit højeste lige nu. Eliteholdet Team Fog Næstved ligger p.t. nr. 3 i Canal Digital-ligaen.

Afdelingen er også repræsenteret i de bedste rækker hos drenge og herre junior. Hos disse spillere ses en stor og sportslig udvikling.
På damesiden er afdelingen repræsenteret i 2. division. Det er en stor udfordring for spillerne, som ikke har den store rutine. Men kamp- og teamspirit er til stede, så der er et stort udviklingspotentiale, når de nuværende pigespillere rykker op. Antallet af pigespillere er stigende med næsten en fordobling siden sæsonstarten i august.

Der er stor grøde i afdelingen, som er repræsenteret i alle rækker på nær mikro/U8-rækken.

I efterårsferien arrangerede Næstved Basket med deltagelse af team fog spillere, Aktive Feriedage i 3 dage for kommunens unge. Dette var en stor succes, både for deltagerne og for de frivillige unge instruktører og voksne der gjorde det muligt at gennemføre dagene.

Rent økonomisk har budgettet i Næstved Basket haft mere end trange kår. Derfor satte den nye formand ind, på først og fremmest, at få vendt den negative økonomi, til positive tal, via omlægning af udgiftstyngden, sponsorer, fundraising, lotteri og en målrettet opfølgning på indkrævning af kontingenter. Dette har resulteret i, at budgettet nu er positivt. Det har været muligt at indkøbe nye bolde, få mobile kurve i Næstved Hallen og Næstved Basket har medfinansieret etableringen og indkøbet af loftshængte basketkurve på fuld bane i hallen på Næstved Gymnasium. Restmidlerne vil blive anvendt til, at klubben kan opbygge en egenkapital, så der til enhver tid er plads til at igangsætte nye initiativer, herunder bestyrelsens ønske om, sammen med Team Fog, hvert år at kunne tilbyde en sommercamp for børn og unge med interesse i basket, nationalt og på sigt internationalt.

Hvad visioner og mål for klubbens arbejde angår, har bestyrelsen iværksat en proces i starten af januar, som kommer til at sætte fokus på såvel det sportslige, organisatoriske som det sociale arbejde

Gymnastikafdelingen
Gymnastikafdelingen har ændret kontingentbetalingen fra ratebetaling til sæsonbetaling. Det er gået helt glat og samtidigt givet afdelingen flere penge at arbejde med allerede fra sæsonstart.

Sæsonen har i øvrigt været præget af de varslede skolelukninger i vores område. Det har betydet en del usikkerhed om fremtiden, men der ser dog nu ud til, at afdelingen kan fortsætte sine aktiviteter, da alle skoler i vores område i første omgang bevares, så afdelingen forventer fortsat at kunne benytte gymnastiksalene.

Håndboldafdelingen
Håndboldafdelingen kan se frem til et overskud på kr. 130.000, hvilket giver afdelingen en positiv egenkapital for første gang i mange år. Og dette til trods for en manglende indtægt på kr. 180.000 for uddeling af telefonbøger.

Sportsligt ligger afdelingens 3 herre- og 2 damehold alle i den øverste halvdel med god oprykningschance til dame 2 og herre 2 i serie 1. Begge afdelingens førstehold har i denne sæson fået mange unge spillere integreret på holdene, hvilket ligger fremragende i forhold til klubbens målsætning om at satse på egen avl.

Afdelingens ungdomshold har haft en fremragende første halvdel af sæsonen, og afdelingen ser frem til den anden halvdel, selvom modstanden vil blive væsentlig stærkere, men det er med til at udvikle spillerne, og det er det primære formål.

Afdelingen ser også med spænding frem til de kommende uger, hvor vi forhåbentlig ser en afsmittende effekt - i form af nye håndboldspillere - af de fremragende resultater, som vores herrelandshold lavede til VM i Sverige. Desværre har afdelingen den sædvanlige udfordring, at den har alt for lidt haltid. Afdelingen ser derfor frem til, at Næstved Kommune giver grønt lys for tilskud til driften af en ny hal i Herlufsholm Idrætscenter.

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling den 28. februar 2011 kl. 19.00 i kursuscentret i Herlufsholmhallen.

Skøjteafdelingen
I anledning af Næstved By's 875 års jubilæum var skøjteafdelingen i marts vært for et stort skøjtestævne, hvor alle klubber var inviteret. Temaet for jubilæet var "Vand" - og løbere og trænere i afdelingen havde derfor arrangeret et ekstra show til lejligheden: "Goblerne".

Skøjteafdelingen har haft løbere til stævner og træningssamlinger både i Tyskland og Holland.

Sidst i maj var landsholdstræneren atter på udkig i afdelingen. Sandra Andersen og Olivia Olsen blev udtaget til minitruppen. Det betyder, at afdelingen nu har 4 løbere på talent og landshold.

Ved DM 2010 fik skøjteafdelingen hele 8 guld, 4 sølv og 5 bronze.

Ved Sjællandsmesterskabet i Frederikssund sidst i oktober havde afdelingen 5 løbere med og 2 kom hjem med guld.

I flg. de nye regler, som trådte i kraft efter ferien, skal alle løbere i cadet og mesterrækken, have ny musik og nyt program for at kunne deltage i stævner. I mesterrækken skal alle have både kort og langt program. Det har været en kæmpe udfordring, da afdelingens trænere har været langtidssyge.

Det var derfor en stor glæde at kunne afholde træningsseminar i oktober med de 2 dygtige trænere fra Berlin samt landstræneren.. Alle klubber var igen inviteret til at deltage.

Afdelingen håber at få løst trænersituationen i løbet af foråret 2011.

Man kan jo bestemt ikke sige, at 2010 var et roligt og kedeligt år i fodboldafdelingen. Mange flere medlemmer og flere nye ledere gjorde, at der var nok at se til i klubben.

Fodboldafdelingen
Omkring sommerferien blev det meldt ud, at Næstved Boldklub havde tanker om at fusionere med HB Køge, og der var allerede forhandlinger i gang mellem NB og HB Køge, og helt uden at involvere fodboldafdelingen, som har licensen og rettighederne. Desværre var der kurre på tråden mellem NB og fodboldafdelingens bestyrelse, idet man ikke var enige om fremgangsmåden. Det gik desværre også hen og blev personfikseret, hvilket bestemt ikke gør samarbejdet mellem proff. og amatør bedre. Lejrene var delte, og det var de også i hele byen. Heldigvis blev planerne droppet, inden det kom til en afstemning, og det kunne have været alt ødelæggende for fodboldafdelingen. Ikke dermed sagt, at amatørfodboldafdelingen er imod fusion, men det er bare måden det bliver lavet på, og så skal der være et perspektiv i en fusion, ellers skal vi nok klare os selv.

En af de ting, som er et must for elitefodbold i Næstved, er etablering af kunststofbaner. Kommunerne omkring os etablerer kunststofbaner, men det kniber gevaldigt i Næstved. Netop nu har DBU en pulje, som klub og kommune i forening kan søge midler fra. Det er mit håb, at fodboldafdelingen/boldklubben og kommunen kan nå til enighed meget hurtigt om at etablere en kunststofbane og derefter søge støtte hos DBU hertil.

Året 2010 var også året, hvor pigefodbolden kom tilbage til Næstved. Efter sommerferien kom der ca. 100 nye medlemmer af det kvindelige køn. Spillere lige fra U9 til Old Girls startede i fodboldafdelingen. Det har til gengæld ikke gjort logistikken nemmere, ligesom der desværre mangler trænere.

Det er måske den største udfordring i øjeblikket. Det er, at NIF er kommunens billigste SFO ordning. For et så lille kontingent beløb får man så meget, og det er både som ungdom og voksen. Vi mangler frivillige trænere og ledere. Alt for mange lukrerer på de andre, og forældre tror som sagt, at det er ligesom i SFOèn, at man bare skal aflevere sine børn. Der er brug for mange flere til at tage en tørn for fodboldafdelingen – ja for hele NIF, og ikke kun de samme meget flittige, som altid er der, og gør et meget stort arbejde. Måske man skulle betale mere i kontingent, hvis man ikke gør noget for klubben. En udfordring at få flere til at hjælpe til at gøre klubben bedre og større.

Fodboldafdelingen har – blandt andre kåringer – kåret Årets leder i fodboldafdelingen. Det blev fodboldafdelingens repræsentant i hovedbestyrelsen – Torben Andersen. Tillykke Torben.

Badmintonafdelingen
Badmintonafdelingens senest aflagte regnskab fra april 2010 udviste et overskud på kr. 27.000,-. Afdelingens medlemstal, som netop er indberettet til forbund og kommune, er 395; en mindre tilbagegang.

Badmintonafdelingens aktiviteter

  • Afdelingen har begyndt miniton. Det er en ny aktivitet med badmintonlege for børn i alderen 3-6 år sammen med deres forældre. Det foregår hver anden lørdag kl.10-11 i Næstved Hal 2. Efter en forsigtig start i efteråret er der nu pænt besøg.
  • Afdelingen har fortsat stort besøg ved sine 5 individuelle turneringer for spillere fra hele landet, som ligger fordelt over sæsonen. De giver et vigtigt bidrag til økonomien.
  • Derudover har afdelingen en række aktiviteter for egne ungdomsmedlemmer. En ny aktivitet var et arrangement en fredag aften udelukkende for piger, med kvindelige trænere og instruktører.

Folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsloven er under revision, og ifølge DIF Opinion har DIF anmodet Undervisningsministeren om at få fjernet diskriminationen af voksne over 25 år i den nye folkeoplysningslov.

Det er jo sådan, at mange kommuner med afsæt i folkeoplysningsloven straffer foreningerne for at have mange voksenmedlemmer. Det sker, når kommunerne anvender udøvernes alder som grundlag for beregning af lokaletilskud til foreningen. I sådanne tilfælde vil en forening, som har stor andel eller stigende tilgang af medlemmer over 25 år, modtage mindre lokaletilskud end en forening med overvægt af børn og unge. Mange foreninger mister dermed indtægter, hvorfor det ikke giver mening for dem at forsøge at rekruttere medlemmer over 25 år.

Jeg hilser dette initiativ velkommen og håber, at det nyder fremme i den nye folkeoplysningslov.

En anden ændring i loven, som er på tale, er, at minimumssatsen på 65 % ved lokaletilskud bortfalder, så det er op til kommunen at fastsætte egne støtteregler. Dette hilser jeg absolut ikke velkomment, idet jeg ser en risiko for, at kommunen – ”i disse for vort land så svære tider” – vil se besparelser på dette område, vil absolut ikke vil gavne foreningslivet.

Professionelle afdelinger
Inden afslutningen på denne beretning vil jeg ligesom sidste år udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold. I skrivende stund ser det jo godt ud for Team Fog Næstved, hvorimod det ser knap så lyst ud for fodbolden. Det er mig en gåde, at der ikke er flere erhverv og privatpersoner, som ønsker at støtte den professionelle fodbold i Næstved. Uden denne sponsorstøtte vil det være fuldstændig umuligt at komme tilbage til toppen i dansk fodbold og derfor popper fusionstankerne hele tiden op.

Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2010.

Hovedafdelingens økonomi ser stadig fornuftig ud. Vi kommer ud af regnskabsåret med et overskud, og vi har penge på bogen, som man siger. Men vi er jo ikke en bank, så vores medlemmer skal have glæde af disse midler. Så derfor kære afdelingsrepræsentanter – kom med forslag til tiltag for vores medlemmer.

Tak for samarbejdet med hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen. Også tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2010.

Og sidst – men absolut ikke mindst – en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

Allan Dinesen