Årsberetningen 2009
 
(Opdateret den 26.02.2010) Retur til arkiv
Årsberetning for 2009
Endnu et år er gået, og det er tid til at kigge tilbage på, hvad der er sket i 2009, og hvad der ikke er sket. Det sidste først:

Hal 3
Der er ikke truffet beslutning om at bygge hal 3 ved Næstved Hallerne. Men vi har ikke opgivet håbet. Næstved Hallernes bestyrelse har i hvert fald besluttet at pudse projektet af og forelægge det for kommunen igen. Der er ingen tvivl om, at der er behov for yderligere halkapacitet i Næstved. Og ikke mindst Næstved Hallerne er fuldt optaget, og det giver selvfølgelig udfordringer, når nogle afdelinger/foreninger ønsker mere træningstid i hallerne. Ved yderligere halkapacitet vil en sådan udfordring være mindre.

Og nu har vi jo i dagspressen konstateret, at der er andre foreninger end vores, der ønsker mere haltid. Jeg tænker her på Ll. Næstved Idrætsforening, som også må tage væk fra Næstved for at få haltid.

Apropos Næstved Hallerne var det 1959, at det første spadestik til Næstved Hallen blev taget, og indvielsen fandt sted den 15. september 1960. Det vil sige, at Næstved Hallen i år bliver 50 år. Og helt ærligt – det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.

Samarbejdet med Næstved Hallerne har også i 2009 været fortræffeligt, og jeg vil gerne takke hallernes personale med halinspektør Kim Petersen i spidsen for det gode samarbejde.

Aftale privathospital
Hovedafdelingen har i 2009 indgået aftale med Københavns Privathospital om konsultation i forbindelse med sportsskader. Aftalen går ud på, at hovedafdelingen betaler ½ af udgiften for konsultationen, og den skadedes afdeling betaler den anden halvdel.

Børneattester
Som det er alle bekendt, er det lovpligtigt at indhente børneattester for personer, som beskæftiger sig med børn under 15 år. Ingen tvivl om, at det er en god ordning, som vi selvfølgelig skal efterleve. Men det er en administrativ tung opgave, foreningslivet har fået. Når en forening indgår aftale med en person om at beskæftige børn under 15 år, skal en person fra foreningen have personens tilladelse til at indhente børneattesten. Når dette er sket, sendes anmodningen til Politiet for at få udstedt børneattesten. Børneattesten opbevares i foreningen. Men den tunge administrative byrde ligger i, at processen skal gentages hvert år. Så hvert år skal foreningens mand indhente tilladelse fra x antal personer til at indhente børneattesten. Bare det kunne gøres nemmere, f.eks. ved, at når man en gang har fået tilladelse til at indhente børneattesten, så kan foreningen bruge denne tilladelse igen og igen.

Folkeoplysningsloven er ændret fra 1. januar 2010 således, at folkeoplysende foreninger skal afgive en ”tro og love”-erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Lovændringen foreskriver, at hvis erklæringen ikke foreligger, skal det undlades at yde tilskud og anvise lokaler til foreningen.

Lovændringen betyder også, at kommunen kan standse udbetalingerne eller tilbageholde disse samt fratage foreningen retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis kommunen bliver opmærksom på, at en forening, som er forpligtet til at indhente børneattester, ikke indhenter sådanne attester. Kommunen har udsendt information om lovændringen, ligesom kommunen vil sikre en procedure, der implementerer lovændringen.

Det er et tiltag, som vi kun kan bakke op om, for som det er sagt og skrevet mange gange – et overgreb på et barn er et for mange.

Ny byrådsperiode og valg til Folkeoplysningsudvalget
En ny byrådsperiode er begyndt med mange nye ansigter blandt byrådets medlemmer. Hvad det kommer til at betyde for de folkeoplysende foreninger er ikke til at vide. Jeg mindes ikke at have hørt mange løfter i valgkampen, og de forslag, som NIF har foreslået medtaget på budgettet for 2010, har ikke nydt fremme. Det drejer sig om hal 3 og en kunststofbane til fodbold.

En ny byrådsperiode betyder også nyvalg til Folkeoplysningsudvalget. Valget finder sted den 16. marts 2010, og jeg vil da opfordre til at deltage i valghandlingen.

CF-banen
Omlægning af CF-banen er nu endelig tilendebragt, hvilket har betydet, at alle fodboldafdelingens spillere kan træne og spille kampe på anlægget ved klubhuset. Det er meget positivt for fodboldafdelingen, som har renoveret klubhuset og udbygget terrassen omkring klubhuset.

Fodboldafdelingen
Den mangeårige formand for fodboldafdelingen Torben Andersen valgte at stoppe som formand ved generalforsamlingen i februar måned. Ny formand i en overgangsperiode blev Preben Jul Pedersen. Denne overgangsperiode varede til juni måned, hvor Hans Snestrup blev valgt som formand på en ekstraordinær generalforsamling.

Sportsligt går det også godt for fodboldafdelingen. Seniorafdelingen er på vej op igen efter en periode med meget få spillere.

På ungdomssiden går det også godt. Træningen er godt struktureret, og der er mange dygtige og engagerede trænere og ledere. Der er en meget stor talentmasse i fodboldafdelingen. U19 og U17 spiller i divisionen for de respektive årgange. Og som noget af et særsyn har fodboldafdelingen haft 3 U19-hold tilmeldt DBU’s og SBU’s turneringer, så der er noget at bygge på.

På stævnesiden har der også været stor aktivitet med afholdelse af elitestævnet for U13-U14-U15 i pinsen smat breddestævnet i for de yngste i Bededagsferien. Ligeledes har afdelingen været vært for SBU’s afsluttende stævne for U9-U12.

Fodboldafdelingen har som sædvanlig afviklet DBU’s fodboldskole, og som noget nyt i 2009 også DBU’s mikrofodboldskole. Dette vil også ske i 2010, hvor afdelingen som noget nyt også vil afvikle DBU’s fodboldcamp.

Der er en god og positiv stemning i fodboldafdelingen, hvor mange frivillige går et stort stykke arbejde for fodbolden i NIF.

Skøjteafdelingen
Skøjteafdelingen kunne den 1. februar 2009 fejre 50 års jubilæum. Det blev markeret med stævne i Næstved Hallen og reception i loungen i klubhuset.

Det var fine arrangementer, hvor receptionen blev et herligt gensyn med tidligere løbere og bestyrelsesmedlemmer.

Ved afslutningen af jubilæumsstævnet fik afdelingens formand Anita Bigum overrakt NIF’s lederpokal som årets leder 2008.

Sportsligt kan skøjteafdelingen prale af at have fået udtaget 2 talenter til landsholdet. Det er Stine Poulsen og Karoline Hebo Henriksen. Der skal herfra lyde et stort tillykke samt held og lykke med det.

For 6. år i træk blev der afholdt træningsweekend i Næstved Hallerne. En tor succes, hvor trænere fra Berlin, Danmarks landstræner samt frivillige trænere fra hele landet underviser i 3 dage. Der var deltagelse af 60 løbere/hjælpere/trænere.

Svømmeafdelingen
For svømmeafdelingen har 2009 været et turbulent år. Næstved Svømmehal var lukket i flere måneder, hvorved afdelingen mistede rigtig mange indtægter. Det har betydet skarpere styring finanserne og mere brugerbetaling. Med stor hjælp fra svømmere og forældre er det lykkedes at få vendt skuden, så svømmeafdelingen i regnskabsåret kommer ud med et lille overskud. Ud over skarp styring af finanserne skyldes det gode regnskab også, at svømmeskolen er fyldt op.

Svømmeafdelingen forsøgte sig i 2009 med aktive feriedage. Det har givet blod på tanden, og afdelingen vil i 2010 også være med i Aktive Feriedage.
Gymnastikafdelingen har fået et nyt administrationssystem, som gerne skulle mindske kontingentrestancerne. Afdelingen har fremgang i antallet af medlemmer – primært i de yngste aldersgrupper.

Afdelingen har startet et begynder idrætsdrengehold. Drengene er mellem 6 og 10 år, og det er hensigten, at holdet kan fodre idrætsafdelingen med nye talenter.

Håndboldafdelingen
Håndboldafdelingen (Næstved/Herlufsholm Håndbold) har i 2009 atter formået at skabe et overskud på driften, så afdelingen har været i stand til at nedbringe sin negative egenkapital. Dermed følger afdelingen sin målsætning om at være gældfri med udgangen af 2010.

Afdelingen har genereret langt større indtægter i det forløbne år, hvilket især er kommet ungdomsafdelingen til gode. Det har medvirket til større sportslige resultater, men endnu vigtigere end resultaterne er den gode udvikling af såvel den enkelte spiller som af holdene.

På seniorelitesiden ligger såvel dame- som herreholdet til oprykning fra henholdsvis 3, division og 2. division.

Succesen i håndboldafdelingen med flere medlemmer og flere hold giver afdelingen en stor udfordring – nemlig at skaffe mere haltid. Afdelingen har været nødsaget til at flytte enkelte holds træning uden for Næstved by, hvilket selvfølgelig giver en stor udfordring med transport. Også håndboldafdelingen ser derfor frem til, at der bliver bygget flere haller i Næstved by.

Håndboldafdelingen er i 2009 blevet væsentligt styrket på det organisatoriske plan med udarbejdelse af ny organisationsplan samt udvidelse af bestyrelsen og udvalg.

Ny forpagter Næstved Hallerne
Ved årsskiftet blev der skiftet restauratør/forpagter i Næstved Hallerne, idet Marianne og Steen stoppede, og Hotel Vinhuset blev ny forpagter.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige tak for samarbejdet til Marianne og Steen og velkommen til Hotel Vinhuset. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Dom i kridtsag
Her i begyndelsen af 2010 traf Vestre Landsret en opsigtsvækkende afgørelse i den såkaldte kridtsag. Dommen betyder, at kommunerne må opkræve penge af fodboldklubber for at kridte baner op.

Sagens kerne er § 22 i folkeoplysningsloven, der omhandler lokaler og udendørsanlæg, som kommuner skal stille til rådighed med nødvendigt udstyr for bl.a. idrætsforeninger. Og det idrætsforeningernes klare overbevisning, at det også indebærer, at kommunerne skal kridte fodboldbaner op uden beregning.

Vestre Landsret havde en anden overbevisning.

Vi må ikke håbe, at Næstved Kommune vil følge dette eksempel, men stadig vil stille opkridtede baner til rådighed for vores fodboldafdeling. En fodboldbane uden kridtstreger, mål og hjørneflag er ikke en fodboldbane, men en græsplæne.

Når man så samtidig lige har hørt om begrebet samfundsregnskab i en større fodboldklub på den københavnske vestegn, virker en sådan afgørelse helt grotesk. Fodboldklubben har opgjort, hvor meget samfundet stiller til rådighed for fodboldklubben, og hvor meget fodboldlubben betaler tilbage til samfundet. Og det er klart til samfundets fordel. Og tallene, som er brugt og bliver brugt hvert år, er samfundets egne.

Inden afslutningen på denne beretning vil jeg udtrykke mit håb om, at vores professionelle afdelinger (basket og fodbold) får den nødvendige sponsorstøtte, så vi kan bide os fast i toppen af dansk basket og dansk fodbold.

Men også vores amatørafdelinger ønsker jeg al mulig held og lykke i bestræbelserne på at udvikle de enkelte afdelinger, og jeg vil bede de enkelte afdelingsrepræsentanter om at bringe dem min tak for arbejdet med såvel unge som ældre i 2009.

Hovedafdelingens økonomi ser fornuftig ud. Vi kommer ud af regnskabsåret med et overskud, og vi har penge på bogen, som man siger. Men vi er jo ikke en bank, så vores medlemmer skal have glæde af disse midler. Så derfor kære afdelingsrepræsentanter – kom med forslag til tiltag for vores medlemmer.

Til slut tak til kommunen og pressen for samarbejdet i 2009. En speciel tak til mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

Allan Dinesen