Årsberetningen 2008
 
(Opdateret den 17.02.2009) Retur til arkiv

Årsberetning for 2008
Ved aflæggelse af beretningen for 2007 så det stadig ud til, at arenaprojektet skulle blive en realitet, men tidernes ugunst har bevirket, at Byrådet har vedtaget at sætte projektet på stand by. Om – og i givet fald hvornår – der bliver trykket på startknappen er uvist, men der går nok nogle år, inden dette spændende projekt bliver skudt i gang.

Hal 3
I samarbejde med Næstved Hallernes bestyrelse har vi arbejdet videre med et projekt for udbygning af Næstved Hallerne med en hal 3. Vi var nået langt – så langt, at Næstved Hallernes bestyrelse gav grønt lys for, at vi kunne forelægge projektet for kommunen. Det har vi gjort, men desværre vandt det ikke gehør hos kommunens topfolk. På det tidspunkt, hvor vi forelagde vores projekt, var arenaprojektet ikke sat på stand by, og et eller andet sted er det jo klart, arenaprojektet havde førsteprioritet.

Det var såmænd ikke selve projektet, som kommunen var utilfreds med. Det fik mange rosende ord med på vejen. Men kommunens økonomiske situation gjorde, at kommunen ikke kunne sige ja til yderligere udgifter.

Vi er enige med Næstved Hallernes bestyrelse om, at projektet er lagt i skuffen, men vi har ikke låst skuffen og smidt nøglen væk.

Der er nemlig behov for yderligere halkapacitet i Næstved Kommune. Og ikke mindst Næstved Hallerne er fuldt optaget. Det giver selvfølgelig udfordringer, når nogle afdelinger ønsker mere træningstid i hallerne.

Vi har i bestyrelsen drøftet problemstillingen og er enige i den procedure, som Næstved Hallerne anvender ved fordelingen af haltid. Dvs. foreninger søger haltid, hallen fordeler haltiden og derefter er det foreningerne/afdelingerne selv, som må fordele de tildelte tider mellem børn og voksne – elite og bredde.

Ved yderligere halkapacitet ville en sådan udfordring være mindre.

Elite
Vi vil jo gerne have elite i Næstved Kommune, og det vil vi også gerne støtte op om i NIF. Derfor er talentudvikling i kommunens foreninger også en vigtig faktor i bestræbelserne på, at talentudviklingen skal skabe eliten.

Eller er den?
Vi konstaterer jo gang på gang, at når vi har fostret talenter – og brugt mange ressourcer herpå – så kommer de mere pengestærke klubber og henter disse talenter til deres elitehold/-idrætsgren. Vi har set det i flere år i fodboldregi, og nu er det også sket i badmintonregi.

Det kunne jo være, at vi skal gøre ligesom disse klubber – lad være med at bruge ressourcer (=penge) på talentudviklingen, men hent de færdige talenter til vores elitehold.

Vi mener dog, at vi skal fortsætte med talentudviklingen og så arbejde for og håbe på, at sponsorer – offentlige som private – vil støtte foreningerne i bestræbelserne på at få elitehold. Desværre er det jo tit sådan, at sponsorer først vil støtte, når toppen er nået – og ikke så tit på vejen mod toppen.

Lederpris 2008
Vi har i 2008 haft den glæde, at der er blevet indstillet emner til vores aktivpokal og vores lederpokal. Lederpokalen blev tildelt skøjteafdelingens formand Anita Bigum.

Aktivpokalen blev tildelt badmintonspilleren Christian Hansen (må ikke offentliggøres).

Ændringer i Næstved Hallernes bestyrelse
Jørgen Falk Henriksen stoppede ved udgangen af 2008 sit virke i Næstved Hallernes bestyrelse. Jørgen var valgt af NIF, og vi skulle derfor et nyt emne, og det blev Knud Stauner. Det betyder, at NIF er repræsenteret i Næstved Hallernes bestyrelse af Marianne Lücking, Claus Møller, Knud Stauner og Allan Dinesen.

Erik Wonge er blevet ny formand for Næstved Hallernes bestyrelse, og jeg blev ny næstformand.

CF-banen
I de seneste års beretninger har jeg omtalt den manglende omlægning af CF-banen, så vores fodboldspillere igen kan få noget af den plads, som blev fjernet i forbindelse med Gymnasiets udvidelse. Men nu ser det ud til at lysne – der er i hvert fald fuld gang i arbejdet. Det forventes, at banen kan tages i brug til sommer.

70 års jubilæum
Som bekendt blev Næstved Idræts Forening stiftet den 5. marts 1939, og vi har derfor 70 års jubilæum om meget kort tid. Et jubilæum, som vi har besluttet ikke at markere. Vi vil afvente 75 års jubilæet og så se, om vi kan stable noget ekstraordinært på benene til den tid.

Til slut vil jeg takke Næstved Hallernes personale, som altid er flinke og venlige over for hallernes brugere, kommunen og pressen for et godt samarbejde. Også tak til mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

Og velkommen til Næstved Hallernes nye inspektør – vi ser frem til et godt samarbejde.

Allan Dinesen