Bestyrelse i NIF's hovedafdeling

(Pr. 13.10.2008.)
Formand Allan Dinesen
Bolbrovej 23
4700 Næstved
5573 0384 / 5578 4208 (arb)
alla@post.dbunet.dk
aldin@naestved.dk
Næstformand Per Riemann
Edith Rodes Vej 90 c
4700 Næstved
5573 4770
pn@mail1.stofanet.dk
pn@meding.dk
Kasserer Anni Christiansen
Sct. Jørgens Park 23 st.tv.
4700 Næstved
5572 4531 / 5544 4531 (sommerhus)
bebokass@mail1.stofanet.dk
Sekretær Claus Møller
Enghavevej 5
4700 Næstved
5577 1423 / 3029 2601
amaliebo@stofanet.dk
Badminton Henrik Hansen
Nygårdsvej 7B
4700 Næstved
5577 9127
formand@naestvedbadminton.dk
Basketball Marianne Lücking
Gallemarksvej 51
4700 Næstved
5573 4846
lucking@stofanet.dk
Fodbold Torben Dalsgaard Andersen
Lindebjerggårdsvej 18
4700 Næstved
5577 8737
katch@stofanet.dk
Gymnastik Hanne Andersen
Figenvej 72
4700 Næstved
5557 7619 / 2235 0890
hanneweber@jubii.dk
Håndbold Knud Stauner
Abrkosvej 72
4700 Næstved

Formand: Stig Jensen

5573 9020
knud@stauner.dk
Skøjter Anita Bigum
Odensevej 136
4700 Næstved
5573 5673
krastrup@stofanet.dk
Svømning Lars Frederiksen
Chr. Winthersvej 68
4700 Næstved
52145 2932
lmf@sport.dk